Άρθρο 17:

Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του ν. 3257/2004 (Α` 143), τροποποιείται ως εξής:

«2. Το παραπάνω μειωμένο ωράριο εργασίας πραγματοποιείται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών των δικαιούχων στρατιωτικών και στρατιωτικών δικαστών των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον η αναπηρία του τέκνου ή της συζύγου είναι τουλάχιστον 67%.

 • 11 Ιουνίου 2015, 10:16 | Φουσέκης Ιωάννης

  Πολυ σωστη και απαραιτητη η τροπολογια αυτη.Με τη νέα ρύθμιση θα έχει και στην πράξη εφαρμογή το μειωμένο ωράριο.Τυγχάνει να έχω τέκνο με 67% αναπηρία.Με την παρούσα ρύθμιση θα δικαιούμαι μειωμενου ωραρίου.Επισημάνεται δε ότι συνηθίζεται τα ποσοστά αναπηρίας να είναι 67% και 80% σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις των ΚΕΠΑ.Γεγονός που μέχρι σήμερα καθιστούσε δικαιούχους του μειωμενου ωραρίου μόνο όσους είχαν τκενο με 80% αναπηρία.Απαραίτητη και πολύ σωστή η ρύθμιση.Συγχαρητήρια στους ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ που το εντόπισαν και το αλλάζουν!!!

 • 9 Ιουνίου 2015, 22:56 | Χρήστος

  θα πρέπει να ισχύει ότι και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα σχετικά με το μειωμένο ωράριο εργασίας.
  Το άρθρο 27, Ν. 4305, ΦΕΚ Α΄, 31-10-2014 αναφέρει: «Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 2527/1997, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

  «4. Η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 193/1988 (Α΄ 84), προκειμένου για τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού
  δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου του Δημοσίου,των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη
  διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω τον οποίο συντηρεί, γίνεται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους.»

  Επομένως, είναι φρόνιμο να τροποποιηθεί εκ νέου η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του ν. 3257/2004 (Α` 143), ώστε να υπάρχει μία κοινή πολιτική για όλους τους εργαζόμενους.

 • 9 Ιουνίου 2015, 21:30 | Αλέξιος Κουρελής

  Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του Ν.3257/2004 (Α` 143), θα πρέπει να συμπληρωθεί, ώστε στο μειωμένο ωράριο να περιλαμβάνονται και οι στρατιωτικοί για τους οποίους υπάρχει γνωμάτευση από τις Ανώτατες κατά Κλάδο Υγειονομικές Επιτροπές για δυσίατα ή ανίατα νοσήματα.
  Επίσης η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του ν. 3257/2004 (Α` 143), θα πρέπει να συμπληρωθεί ώστε να ισχύει και για τους στρατιωτικούς που έχουν κριθεί με δυσίατο ή ανίατο νόσημα από τις Ανώτατες κατά Κλάδο Υγειονομικές Επιτροπές.
  Εξάλλου ορισμένα από τα δυσίατα ή ανίατα νοσήματα (π.χ Σκλήρυνση κατά πλάκας κλπ), θα γνωματεύονταν με ποσοστά αναπηρίας άνω του 67%, εφόσον κρίνονταν οι εν ενεργεία στρατιωτικοί από τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, όπως και οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες. Για τους στρατιωτικούς δεν προβλέπεται να γνωματεύονται ποσοστά αναπηρίας αλλά κρίνονται ως ανίατα ή δυσίατα νοσήματα. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να να συμπεριληφθούν οι στρατιωτικοί με ανίατα ή δυσίατα νοσήματα στη μέριμνα του νομοθέτη για μειωμένο ωράριο.