• Σχόλιο του χρήστη 'milit' | 9 Ιουνίου 2015, 21:41

    Ευχαριστούμε για το σχόλιο. Η διάταξη προβλέπει εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις να λαμβάνεται η εκπαιδευτική άδεια ή να υπάρχει μετάβαση για υπηρεσιακή εκπαίδευση. Υπάρχει δηλαδή πλήρης απαλλαγή από υπηρεσιακές υποχρεώσεις. Το συναφές θα καθορίζεται με εισήγηση των κλάδων με ΥΑ. Το σημαντικό της διάταξης πιστεύω ότι είναι ότι πλέον παρέχεται το δικαίωμα σε όλα τα μόνιμα στελέχη.