• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωαννης Γιαννοπουλος' | 9 Ιουνίου 2015, 21:17

    Θεωρώ πως είναι μια απο τις δικαιότερες ρυθμίσεις όσον αφορά στους γονείς που ενώ καταβάλλουν ποσά διατροφών μη έχοντας την επιμέλεια υποβάλλονται σε μειώσεις με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται και μακρυά απο τα παιδιά τους γεγονός που επιβαρύνει επιπρόσθετα τον προυπολογισμό τους. Η ρύθμιση πέρα από το οικονομικό της σκέλος κρίνεται ηθικά χρήσιμη καθόσον αποκαθίσταται το αίσθημα "στιγματισμού" για μέρος του στρατιωτικού προσωπικού που βρέθηκε σε αυτή τη δυσμενή κατάσταση. Εν αντιθέσει ίσως θα ήταν επίσης γόνιμο να τους παρέχονται κάποιες διευκολύνσεις (πτήσεις με c-130, εκπτώσεις σε ΜΜΕ κ.α.) προκειμένου να έχουν τη μέγιστη επικοινωνιακή μέριμνα για τα παιδιά τους. Τέλος ίσως θα έπρεπε να προβλεφθεί η αναδρομική αποκατάσταση όσων έχει παρακρατηθεί το εν λόγω επίδομα και αποδεδειγμένα κατέβαλλαν διατροφές.