• Σχόλιο του χρήστη 'Ελένη' | 10 Ιουνίου 2015, 07:05

    Σκόπιμο είναι να υπάρξει πρόβλεψη για χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας και για το διάστημα πρακτικής άσκησης που είναι υποχρεωτικό για τη λήψη του σχετικού πτυχίου. Όσον αφορά τη σχετικότητα του αντικειμένου σπουδών με τα καθήκοντα του στρατιωτικού θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι δεν είναι μόνο τα άκρως εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών που μπορούν να τύχουν πρακτική εφαρμογής στον χώρο εργασίας του στρατιωτικού, η οποία έτσι και αλλιώς εξελίσσεται και δεν είναι κάτι στατικό. Αντίθετα το αντικείμενο των ανθρωπιστικών σπουδών π.χ. Ψυχολογίας βρίσκουν καθολική εφαρμογή στον τομέα της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού που άπτεται των καθηκόντων όλων των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.