• Σχόλιο του χρήστη 'Γεωργιάδης Σταύρος' | 10 Ιουνίου 2015, 08:26

    Η πρόταση περιλαμβάνει την παράγραφο 5 του άρθρου 93 του ν.3852/2010 (Α’87). Θα πρέπει να προστεθούν και οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 93, καθώς και θα πρέπει να προστεθούν επίσης οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 10 του άρθρου 182 του ιδίου νόμου πέρα από την παράγραφο 4. Η αιτιολογική έκθεση απαντάει στο γιατί πρέπει να προστεθούν οι παραπάνω παράγραφοι και στα δύο άρθρα. Διότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην λειτουργία του ως αιρετός, από την στιγμή που παράλληλα υπηρετεί το στράτευμα ένας υπαξιωματικός, είναι το θέμα της τοποθέτησης του κοντά στον τόπο εκλογής του. Το παραπάνω δικαίωμα το έχουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι καθώς και όσοι υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας (αστυνομικοί – πυροσβέστες - λιμενικοί). Έχοντας βιώσει ο ίδιος τις συνέπειες όλων των παραπάνω η υπηρεσία μου έχει απαντήσει ότι δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη που να αιτιολογεί την μετάθεση η την απόσπαση στελεχών στο τόπο εκλογής τους με συνέπεια να συνεχίσω να υπηρετώ 400 και πλέον χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο εκλογής μου με τις όποιες συνέπειες αυτό συνεπάγεται και ως ότου πήρα κανονική πλέον μετάθεση και με ορατό πλέον κίνδυνο να μετατεθώ ξανά μακριά για ακόμη μια φορά. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την δυνατότητα επικοινωνίας καθώς και για το ενδιαφέρον σας για την επίλυση του παραπάνω προβλήματος. Γεωργιάδης Σταύρος 6973881193