• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης' | 10 Ιουνίου 2015, 08:10

    Η απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου το οποίο είναι άμεσα συνυφασμένο με την ιδιόκτητα αξιωματικού των σωμάτων, να αποτελεί ουσιαστικό προσόν για την διαδικασία εισαγωγής του στην ΑΔΙΣΠΟ ανεξαρτήτως των όσων ορίζει ο Ν.3883/10