• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας Δημητρίου' | 10 Ιουνίου 2015, 09:21

    ένα από τα βολέματα σε μια στρατιωτική μονάδα ήταν και το Α2 ή γραφείο Ασφαλείας, όπου οι έφεδροι είχαν καλύτερη μεταχείριση από όλους και ουσιαστικά ήταν πολίτες και ήταν πάντα τα δικά μας παιδιά ή θα πρέπει να αποκλειστεί έφεδρος να βρίσκεται σε τέτοιο πόστο ή θα πρέπει να γίνεται με κλήρωση ή με κάποιο test και όχι επειδή είναι δικό μας αρεστό παιδί