• Σχόλιο του χρήστη 'Paul' | 10 Ιουνίου 2015, 10:09

    Επί της παρ (α) Με τον όρο οπλίτη δεν μπορεί να νοείται και ο έφεδρος αξιωματικός Εάν ισχύει αυτό τότε με τον όρο Υπουργός νοείται και ο υπάλληλος. Άλλωστε τα διακριτικά βαθμών και τα καθήκοντα ενός εκάστου είναι διαφορετικά. Δεν μπορεί για χάριν συντομίας να ισοπεδώνεται η ιεραρχία . Να γίνει αναγραφή με σύντμηση Εφ, Αξκος κ.λ.π ή να χρησιμοποιηθεί ο όρος π.χ ''οι υπηρετούντες θητεία''