• Σχόλιο του χρήστη 'K.M.' | 10 Ιουνίου 2015, 11:05

    1) Είναι δυνατό η υπηρεσία να προκρίνει στελέχη για μετεκπαίδευση σε συγκεκριμένο αντικείμενο, αυτά τα στελέχη παράλληλα να εκπαιδευτούν με δική τους θέληση σε άλλο 2ο (επιπλέον του πρώτου) αντικείμενο και η υπηρεσία κατόπιν (και μετά το επιτυχές πέρας και των δύο μεταπτυχιακών που έγιναν ταυτόχρονα) να τοποθετεί το στέλεχος σε θέση που προβλέπεται για το 2ο αντικείμενο και όχι για αυτο για το οποίο είχε αρχικά επιλεγεί το στέλεχος? (πχ επιλογή αρχικα για πτυχίο ή μεταπτυχιακό χημικού μηχανικού, αλλα ταυτόχρονα και χωρίς εμπλοκή της υπηρεσίας γίνεται δεκτός για φοιτηση και σε τμημα διατροφολογίας οπότε μετά τη λήψη και των δυο πτυχίων να τοποθετηθεί από την υπηρεσία με βάση το πτυχίο της διατροφολογίας) 2) Είναι δυνατό ένα στέλεχος να σπουδάζει 2ο πτυχίο σε σχολή που δεν απαιτούνται υποχρεωτικές παρακολουθησεις με βάση το εκπαιδευτικό προγραμμα κατα τις ωρες τις υπηρεσίας χωρίς λήψη της σχετικής εκπαιδευτικής άδειας? Σε περίπτωση που η πανεπιστημιακή σχολή απαιτεί υποχρεωτικές παρακολουθήσεις και εργαστήρια-κλινικές-πρακτική που γίνονται σε ώρες υπηρεσίας (πχ Ιατρική) είναι δυνατή η εγγραφή και παρακολούθηση του στελέχους χωρίς την σχετική εκπαιδευτική άδεια της υπηρεσίας? Σε ποιες από τις παραπάνω περιπτώσεις χρειάζεται να λαβει γνώση η υπηρεσία και πότε (πριν, κατά, ή μετά την ολοκλήρωση των σπουδών? 3)Έιναι δυνατό το στέλεχος που παίρνει 2ο πανεπιστημιακό πτυχίο ή μεταπτυχιακό χωρίς άδεια ή έγκριση ή γνωστοποίηση αυτού στην υπηρεσία, να εξασκεί δεύτερο επάγγελμα στις εκτός υπηρεσίας ώρες με βάση το δεύτερο αυτό πτυχίο ενώ έχει λάβει άδεια από την υπηρεσία για εξασκηση επαγγέλματος ιδιωτικά με βάση την ειδικότητα που έχει επίσημα στην υπηρεσία? (πχ στρκος μουσικός που σπουδασε και οδοντιατρική παράλληλα με την υπηρεσία και χωρίς την σχετική εκπαιδευτική άδεια για σπουδές στην οδοντιατρική και εξασκεί το επάγγελμα του οδοντιάτρου ενώ έχει λάβει άδεια από την υπηρεσία για να εξασκεί το επάγγελμα του μουσικού ιδιωτικά)? Εάν τα παραπάνω είναι δυνατό να συμβούν καλό θα είναι να περιέχονται στη νέα διαβούλευση προκειμένου να ωφελούνται όλα τα στελέχη και κατ'επέκταση και η υπηρεσία από τέτοιου είδους δυνατότητες 4) Σε όλες τις υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες οι υπάλληλοι που λαμβάνουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, πέρα απο τις όποιες διευκολύνσεις στην απόκτηση του (άδειες, καλυψη μέρους εξόδων δημοσίευσης κλπ) λαμβάνουν και "μισθολογική ωρίμανση" δηλαδή ανεβαίνουν μισθολογικό επίπεδο πιο γρήγορα κατά 3 έτη (μεταπτυχιακό) ή 6 έτη(διδακτορικό) σε σχέση με ομοιόβαθμους συναδέρφους τους. Καλό θα είναι να ανταμείβεται η επιτυχής προσπάθεια απόκτησης τετοιων τίτλων από το στέλεχος με τον ίδιο τρόπο απο την στρκη υπηρεσία (για λόγους εναρμόνισης με τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες) εφόσον φυσικα το μεταπτυχιακό ή διδακτορικό έγινε σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα του στελέχους και κατόπιν έγκρισης της υπηρεσίας.