• Σχόλιο του χρήστη 'Ναϊτίδης Ιωάννης' | 10 Ιουνίου 2015, 11:20

    Η πρόταση περιλαμβάνει την παράγραφο 5 του άρθρου 93 του ν.3852/2010 (Α’87) και αφορά την ειδική άδεια των αιρετών. Θα πρέπει να προστεθούν και οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 93, καθώς και οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 10 του άρθρου 182, πέρα από την παράγραφο 4 που τέθηκε σε διαβούλευση. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον σας για την επίλυση του παραπάνω προβλήματος.