• Στην Ανώτερη Βαθμίδα Εκπαίδευσης υπάγονται διάφορες σχολές που παρέχουν επαγγελματική ειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς που αφορούν τη θρησκεία, την τέχνη, τον τουρισμό, το Ναυτικό και τη δημόσια τάξη. Πιο συγκεκριμένα, στις σχολές αυτές περιλαμβάνονται οι Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές, οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, οι Ανώτερες Σχολές Χορού και Δραματικής Τέχνης, οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και η Ανώτερη Σχολή Αστυφυλάκων. Εκεί προτίθεστε να εντάξετε τις ΑΣΣΥ (Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών) - που σημειωτέον οι εισακτέοι σε αυτές συγκεντρώνουν από 18500 έως 19500 μόρια ; Σε τι συνίσταται λοιπόν η "αναβάθμισή τους" κατόπιν της αύξησης των ετών φοίτησης από δύο σε τρία έτη; Ποιά η ισοτιμία των Πτυχίων ΑΣΣΥ με αντίστοιχα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ; Προτείνουμε την τροποποίηση του Άρθρου 26 ως εξής: "Οι Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών ανήκουν στην ανώτατη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η φοίτηση σε αυτές είναι τριετής. Όσοι αποφοίτησαν από αυτές θεωρούνται απόφοιτοι Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών, εφόσον εισήχθησαν σ’ αυτές κατόπιν εξετάσεων και είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή ισότιμων τεχνικών σχολών, ανεξάρτητα από το χρόνο κτήσης αυτού."