• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας' | 10 Ιουνίου 2015, 12:45

    Προτείνω στην υποπαρ. 1ζ να προστεθεί στο τέλος η φράση "... και προβλέπεται -και υπάρχει κενή- θέση για το Όπλο - Σώμα, την κατηγορία και την ειδικότητά τους". Αυτό είναι σύμφωνο και με την πρόβλεψη της διάταξης του άρθρο 3 παρ. 2α. Διαφορετικά δεν έχει νόημα να δηλώνεται από οπλίτες διαφόρων ειδικοτήτων ή σωματικών ικανοτήτων ως τόπος προτίμησης ένας δήμος όπου εδρεύουν μόνο π.χ. Μονάδες Ειδικών Δυνάμεων, όταν εκ των προτέρων είναι γνωστό ότι δεν μπορούν να μετατεθούν εκεί. Επίσης, αυτό προϋποθέτει ότι τη στιγμή της δήλωσης τόπων προτίμησης (μέχρι 10 ημέρες μετά την κατάταξη κατά άρθρο 4 παρ. 2), ο οπλίτης θα γνωρίζει επακριβώς ποιούς τόπους μπορεί να δηλώσει. Σε αυτό το σημείο δεν διευκρινίζεται ποιές διαδικασίες ακολουθούνται όταν κάποιοι οπλίτες, μετά την υποβολή της δήλωσης, μετατάσσονται σε άλλο Όπλο - Σώμα που έχει διαφορετικές δυνατότητες και διαφορετικούς πιθανούς τόπους για μετάθεση που δεν είχαν ληφθεί υπόψη κατά την αρχική δήλωση.