• Σχόλιο του χρήστη 'Κορωνίδης Παύλος' | 10 Ιουνίου 2015, 13:06

    Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, παρά το γεγονός ότι η ισχύουσα νομοθεσία παρέχει το δικαίωμα στους υπαξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων να θέτουν υποψηφιότητα κατά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, την ίδια στιγμή δημιουργεί κωλύματα στην άσκηση των εν λόγω καθηκόντων τους. Έτσι, προκύπτουν δύο βασικά προβλήματα για τους εκλεγμένους αντιπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης: 1. δεν παρέχεται η δυνατότητα απόσπασης ή μετάθεσης τους στον τόπο εκλογής τους για το διάστημα άσκησης των καθηκόντων τους ή η μη μετακίνησή τους στην περίπτωση που ο τόπος υπηρέτησης των στρατιωτικών καθηκόντων συμπίπτει με τον τόπο εκλογής τους. 2. δεν παρέχεται ειδική άδεια από τα στρατιωτικά τους καθήκοντα ώστε να μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους ως αιρετοί αντιπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίηκησης. Το ζήτημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στις περιπτώσεις ορισμού τους ως δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι δημοτικού συμβουλίου ή ν.π.δ.δ. δεδομένου ότι οι θέσεις αυτές προϋποθέτουν πλήρη ενασχόληση. Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω η εν λόγω κατηγορία εκλεγμένων αντιπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίηκησης στερούνται της νόμιμης δυνατότητάς τους να ασκήσουν το συνταγματικό τους δικαίωμα όπως συμβαίνει με όλον τον ευρύτερο δημόσιο τομέα συμπεριλαμβανομένης και της Ε.Α. Επιπλέον, αυτό παρακωλύει την ομαλή λειτουργία των δήμων και περαιτέρω του δημοτικού συμβουλίου και δημιουργείται φλέγον θέμα για όλους τους ΟΤΑ για την συμμετοχή αυτής της κατηγορίας πολίτων στην νευραλγική λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σας αποστέλλω και τη σχετική νομοθεσία: - άρθρο 1 του Ν. 3883/2010 και 3 του Ν.Δ. 445/1974 (σχετικά με αρ. 422/2011 γνωμοδότηση του νομικού συμβουλίου του κράτους - Ε' τμήμα). - άρθρο 93 του Ν. 3852/2010 - παρ. 7 του Ν. 3852/2010 Η προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για τη διευθέτηση του εν λόγω θέματος θα αναδείξει, μεταξύ άλλων, την εν δυνάμει προσφορά των ενόπλων δυνάμεων στην υπηρεσία της τοπικής αυτοδιοίκησης κάνοντας χρήση της εμπιστοσύνης των πολιτών που τους εξέλεξαν. Με εκτίμηση, Κορωνίδης Παύλος