• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας' | 10 Ιουνίου 2015, 13:48

    Επί της παραγράφου 2, σημειώνεται ότι μετά την οριστική απόλυση του πτυχιούχου ιατρού από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, η συνέχιση της "υπηρεσίας υπαίθρου" πρέπει να γίνεται "...με απόφαση (διορισμού) του Υπουργού Υγείας, κατ' εξαίρεση άλλων διατάξεων" και αναρρύθμιση της αμοιβής της παρ. 4 και των θεμάτων ασφάλισής του, καθώς για τον υπόλοιπο καιρό θα υπάγεται αποκλειστικά στο Υπουργείο Υγείας ως πολίτης-αγροτικός ιατρός.