• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας' | 10 Ιουνίου 2015, 14:17

    1. Η ρύθμιση αφορά μόνο τις εκπαιδευτικές άδειες ή επηρεάζεται και το άρθρο 11 της ΚΥΑ του ΦΕΚ 1139/2011 τ. Β' για τις χορηγούμενες "φοιτητικές άδειες" κατά τις εξεταστικές; 2. Καλό είναι να μην περιοριστούν τα κίνητρα των αδειών, ειδικά κατά τις εξεταστικές περιόδους, σε 1 μόνο πτυχίο ή 1 μόνο μεταπτυχιακό, αφού σε κάθε περίπτωση η Υπηρεσία κερδίζει από τις γνώσεις των στελεχών.