• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΣΑΕΜΘ' | 10 Ιουνίου 2015, 15:36

    Προτείνουμε οπως συμπεριλάβετε την παρακάτω παράγραφο στο παρόν υπό διαβούλευση νομοσχέδιο ωστε να ρυθμιστεί επιτέλους η απαράδεκτη κράτηση 2% υπέρ Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας εις βάρος των Εθελοντων μακράς Θητείας!!!Οι εισφορές των ΕΜΘ ειναι ασφαλιστικές εισφορές οπως οι εισφορές ολων των στρατιωτικών και δεν μπορει χωρίς κανένα νομικό ερισμα να χαραχτηρίζονται κοινωνικοι πόροι: «καταργείται η εφαρμογής της υπουργ. απόφασης Φ.952/3/129101/Σ.649/5-4-2013/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ με την οποία έγινε δεκτή Γνωμοδότηση του Γ΄ Τμήματος του ΝΣΚ, σχετικά με την υποχρέωση καταβολής πρόσθετης εισφοράς 2% από τους Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) που είχαν καταταγεί μέχρι την 31-12-1992 και αφορά στο διάστημα που υπηρετούσαν ως Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης»