• Σχόλιο του χρήστη 'Ροζα' | 10 Ιουνίου 2015, 15:55

    Ερώτηση :Αναφορικά με την μισθοδοσία, θα μπορούσε να διευκρινιστεί η παράγραφος 4? Οι οπλίτες ιατροί θα αμοίβονται με μισθό ισάξιο συναδέλφου αγροτικού ιατρού με τα κριτήρια που ισχύουν για τους πολίτες αγροτικούς-ιατρούς? Ποιές είναι οι λεπτομέρειες σε σχέση με την διαδικασία επιλογής? Θα μπορεί ο κάθε οπλίτης ιατρός μετά απο αίτηση να τοποθετείται ή υπάρχουν ατομικά κριτήρια? και αν ναι ποια είναι αυτά?