• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας' | 10 Ιουνίου 2015, 16:23

    Από τη στιγμή που η εκλογική νομοθεσία επέτρεψε τη εκλογιμότητα των Υπαξιωματικών στις αυτοδιοικητικές εκλογές, είναι ευνόητο ότι πρέπει να τους παρασχεθούν υπηρεσιακές διευκολύνσεις για την εκτέλεση των αυτοδιοικητικών τους καθηκόντων στην περίπτωση που εκλεγούν (υπό την προϋπόθεση ότι το αγαθό της "εθνικής άμυνας" δεν διαταράσσεται). Επειδή δε, η άδεια, τουλάχιστο του άρθρου 93 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, χορηγείται υποχρεωτικά, πρέπει να εκτιμηθεί αν ειδικοί υπηρεσιακοί λόγοι (π.χ. επιθεωρήσεις, ασκήσεις ή ακόμα και επιστράτευση) μπορούν να την αναβάλλουν. Βεβαίως, απορίας άξιο γενικότερα, βάσει των αρχών της ισότητας των ευκαιριών και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, είναι το γιατί ο νόμος απαγορεύει τη δυνατότητα του "εκλέγεσθαι" στις τοπικές εκλογές ειδικά στο Σώμα των Αξιωματικών και μέχρι την αποστρατεία τους.