• Σχόλιο του χρήστη 'chris' | 10 Ιουνίου 2015, 18:25

    νομίζω πως στους έγγαμους πρέπει να προστεθούν και όσοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης (όπως ήδη έχει αναφερθει ρητά στους ορισμούς αναφορικά με οπλίτες θητείας)