• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΩΑΝΝΗΣ' | 10 Ιουνίου 2015, 21:26

    Από 1 Ιανουαρίου 2015 να παύει να ισχύει κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει έως τώρα τα θέματα εκπαίδευσης του στρατιωτικού προσωπικού και σε σχολεία των κλάδων των ΕΔ και ισχύει κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου.