Άρθρο 31: Καταργούμενες Διατάξεις

1. Από 1 Ιανουαρίου 2016 καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και ισχύει κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου.

2. Από 1 Ιανουαρίου 2015 παύει να ισχύει κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα θέματα εκπαίδευσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του στρατιωτικού προσωπικού και ισχύει κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου.

3. Κάθε γενική και ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει τα ίδια θέματα με διαφορετικό τρόπο καταργείται, εκτός των περιπτώσεων στις οποίες ρητά προβλέπεται, στις διατάξεις του νόμου αυτού, ότι ειδικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.

 • 10 Ιουνίου 2015, 22:06 | milit

  Καταργούνται από 1-1-16, τυπογραφικό λάθος

 • 10 Ιουνίου 2015, 22:40 | Νικολάκης

  Οι σχετικές διατάξεις να καταργηθούν από 1-1-16 και όχι από 1-1-15.

 • 10 Ιουνίου 2015, 22:01 | milit

  Από 1/1/2016

 • 10 Ιουνίου 2015, 21:26 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Από 1 Ιανουαρίου 2015 να παύει να ισχύει κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει έως τώρα τα θέματα εκπαίδευσης του στρατιωτικού προσωπικού και σε σχολεία των κλάδων των ΕΔ και ισχύει κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 • 10 Ιουνίου 2015, 10:20 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΟΣ

  Συμφωνώ απόλυτα με τις ρυθμίσεις του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου. ΄Αλλωστε ο ίδιος, όντας υπάλληλος της αρμοδίας Δνσης του ΓΕΣ (πρώην ΔΣΠ)δημιούργησα το σύστημα τοποθετήσεων -μεταθέσεων -αποσπάσεων οπλιτών με τα μόρια (υπάρχει σχετική επιτελική μελέτη, την οποία παρουσίασα στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους του ΥΠΕΘΑ & στην εκπομπή «ΑΡΕΤΗ & ΤΟΛΜΗ»)και πολλά ύπηρεσιακά και ατομικά κριτηρια εμπεριέχονται στον υπό διαβούλευση νόμο. Διαβάζοντας λοιπόν το νομοσχέδιο αισθάνθηκα σε ότι με αφορά υπερηφάνεια και επιθυμώ βεβαίως να εξάρω τη συνδρομή άξιων αξκών στη δημιουργία της τότε Υπ. Απόφασης, όπως είναι οι Μπουρδανιώτης, Βρούτσης, Τόσκας, κ.λ.π. Συγχαρηρήρια στο ΥΠΕΘΑ που θέτει πλέον για πρώτη φορά το σύστημα μεταθέσεων κάτω από τη διαδικασία που προβλέπει Νόμος, ώστε να είναι απολύτως δεσμευτικός για όλους.

 • 9 Ιουνίου 2015, 17:12 | Σπυρος

  Άρθρο 31.1
  Το θέμα των 24ωρων υπηρεσιών των στελεχών πότε θα ληθεί? ( 24 ώρες υπηρεσίας= 8 ώρες εντος ωραρίου + 8 ώρες απαλλαγή + 8 ΩΡΕΣ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ?)

  ΠΌΣΟ ΔΎΣΚΟΛΟ ΕΊΝΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΊ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ?