• Σχόλιο του χρήστη 'Νατσιούλας Ηλίας' | 10 Ιουνίου 2015, 22:06

    Στην περίπτωση, που αν κάποτε το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά και επιστραφεί το 50% (υπόλοιπο αποκατάστασης Στε) μπορεί να δοθεί τότε και για τους διαζευγμένους το επιπλέον ποσό για το διάστημα 1-8-2012 έως και έπειτα. Να συμπαρασύρει δηλαδή εκείνη η διάταξη και τους διαζευγμένους. Παρόλα αυτά η καταβολή του από δημοσιεύσεως μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο ως μια πάρα πολύ θετική κίνηση από πλευράς σας, καθώς δίνει οικονομική ανάσα στους συναδέλφους μας.