• Σχόλιο του χρήστη 'Νικος' | 11 Ιουνίου 2015, 00:55

    1. ''οι προϋποθέσεις μετάβασης για υπηρεσιακή εκπαίδευση ή για τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας, η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης, η αντικειμενική και διαφανής διαδικασία επιλογής του προσωπικού''. Στην πραγματικότητα όλα αυτά έπρεπε να δωθούν για διαβούλευση, διότι εκεί μπορούν να κρυφτούν φωτογραφικές ρυθμίσεις, οι οποίες θα αλλάζουν σε τακτά διαστήματα έτσι ώστε να ευνοούνται συγκεκριμένα στελέχη και να αδικούνται άλλα. 2. ''εγκρίνει δε με αποφάσεις του τις εκπαιδεύσεις αυτές. Η αρμοδιότητα έγκρισης μπορεί να μεταβιβάζεται στους αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων και από αυτούς σε υφιστάμενά τους κλιμάκια.'' Κατά την άποψή μου ουδείς πρέπει να έχει τα δικαιώματα αυτά. Αν το στέλεχος πληρεί τα κριτήρια τα οποία έχουν θεσπιστεί, δεν πρέπει η Ιεραρχία να έχει δικαίωμα έγκρισης ή όχι. 3. Καλό θα ήταν η Υπηρεσία να είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιεί σε συγκεκριμένες θέσεις, αποφοίτους Σπουδών με συνάφεια. 4. Επίσης, πρέπει να συμπεριληφθούν και οι Σπουδές εξωτερικού. 5. Να δωθεί το δικαίωμα σε όσα στελέχη επιθυμούν, να λαμβάνουν εκπαιδευτική άδεια άνευ αποδοχών προκειμένου να σπουδάσουν, σε περίπτωση που για τον οποιονδήποτε λόγο η Υπηρεσία δεν τα επιλέγει για να σπουδάσουν με έξοδά της.