• Σχόλιο του χρήστη 'Ευάγγελος Ρασάκης' | 11 Ιουνίου 2015, 00:41

    Η ρύθμιση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση καταλαμβάνοντας όλους τους πτυχιούχους νομικής και όχι μόνο εκείνους που έχουν την ιδιότητα του ασκουμένου, εφόσον κάποιος για σπουδαίο λόγο (ενδεικτικοί λόγοι αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ.2 του Κώδικα Δικηγόρων) μπορεί να μην έχει ήδη εγγραφεί ως ασκούμενος. Κατά τα λοιπά συμφωνώ με το χρήστη ΣΤΚ.