Άρθρο 09: Αναγνώριση χρόνου δικηγορικής άσκησης

Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που είναι πτυχιούχοι νομικού τμήματος ΑΕΙ σε ανεξάρτητα Γραφεία Στρατιωτικού Νομικού Συμβούλου των Ενόπλων Δυνάμεων αναγνωρίζονται και προσμετρώνται στο χρόνο που απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθεί το χρονικό διάστημα της άσκησης, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 13 του ν. 4194/2013 («Κώδικας Δικηγόρων»).

 • 11 Ιουνίου 2015, 19:39 | Αντώνης

  Νομίζω οι δικηγόροι της βουλής έκαναν πάλι το θαύμα τους για τα παιδιά τους… Να αποσυρθεί.

 • 11 Ιουνίου 2015, 16:10 | ΔΤ

  Οι κάτοχοι πτυχίου Νομικής, ασκούμενοι δικηγόροι και δικηγόροι, πρέπει να μετατίθενται υποχρεωτικώς σε νομικές υπηρεσίες των Ενόπλεων Δυνάμεων ανά τη χώρα.
  Και ο στρατός θα οφεληθεί, αφού οι σχετικές υπηρεσίες θα διευκολυνθούν πολύ στη διεκπεραίωση της σχετικής ύλης, αλλά και θα εκλείψει το φαινόμενο να στοιβάζονται οι »δικηγόροι» φίλα προσκείμενοι σε γραφεία βουλευτών/υπουργών σε άσχετα γραφεία, ως απλοί γραφιάδες (στην καλύτερη) ή ως διακοσμητική παρουσία (στη χειρότερη) στο ΓΕΣ στην Αθήνα.

 • 11 Ιουνίου 2015, 08:36 | Γιώργος Ν

  Να είναι υποχρεωτική η μετάθεση στα ανεξάρτητα γραφεία Νομικών Συμβούλων , εφόσον το επιθυμούν, για τα στελέχη τα οποία είναι κάτοχοι διπλώματος της Νομικής Σχολής προκειμένου να μην αποκλείονται ορισμένα με το πρόσχημα της καλυψης υπηρεσιακών αναγκών σε άλλες θέσεις.

 • 11 Ιουνίου 2015, 00:41 | Ευάγγελος Ρασάκης

  Η ρύθμιση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση καταλαμβάνοντας όλους τους πτυχιούχους νομικής και όχι μόνο εκείνους που έχουν την ιδιότητα του ασκουμένου, εφόσον κάποιος για σπουδαίο λόγο (ενδεικτικοί λόγοι αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ.2 του Κώδικα Δικηγόρων) μπορεί να μην έχει ήδη εγγραφεί ως ασκούμενος. Κατά τα λοιπά συμφωνώ με το χρήστη ΣΤΚ.

 • 10 Ιουνίου 2015, 17:00 | ΣΤΚ

  Προτείνονται: α) η διόρθωση της φράσης «αναγνωρίζονται και προσμετρώνται» στο ορθό: αναγνωρίζεται και προσμετράται, β) η προσθήκη εδαφίου β’ ως εξής: «Εάν ο συνολικός χρόνος άσκησης που έχει υπολογισθεί κατά αυτόν τον τρόπο, υπερβαίνει τον ελάχιστο απαιτούμενο, το υπερβάλλον λογίζεται ως χρόνος άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος για τις περιπτώσεις εκείνες που ο νόμος θέτει ως προϋπόθεση τη συμπλήρωση ορισμένου χρόνου δικηγορίας.», ώστε να καλυφθεί και η περίπτωση που κάποιος έχει ολοκληρώσει την άσκηση ή μεγάλο μέρος αυτής και που άλλως θα αδικείτο.

 • 10 Ιουνίου 2015, 10:06 | Κώστας Δημητρίου

  αυτό θα πρέπει να γίνεται για όλους τους πτυχιούχους νομικής και όχι μόνο για όσους συμβεί να βρεθούν σε γραφεία νομικού συμβούλου -> είναι ως γνωστόν μια αδικία που συμβαίνει σε σχέση με τις γυναίκες πτυχιούχους νομικής που δεν έχουν στρατιωτική υποχρέωση

  να ληφθεί πρόνοια ότι :
  1) οι έχοντες άδεια δικηγόρου στρατεύσιμοι λαμβάνουν ειδικότητα σχετική με την στρατιωτική δικαιοσύνη και υπηρετούν στα στρατοδικεία, ναυτοδικεία, αεροδικεία και στο αναθεωρητικό και στα ανεξάρτητα γραφεία νομικού συμβούλου των ενόπλων δυνάμεων
  2) είναι δυνατό οι έχοντες άδεια δικηγόρου στρατεύσιμοι να διατίθενται για γραμματειακή υποστήριξη δικαστηρίων ή εισαγγελιών που εδρεύουν εκεί όπου ο στρατιωτικός σχηματισμός
  3) η ρύθμιση δεν πρέπει να αφορά συλλήβδην όλους τους πτυχιούχους νομικού τμήματος, αλλά εκείνους που έχουν την ιδιότητα του ασκούμενου δικηγόρου