• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΗΣ' | 11 Ιουνίου 2015, 06:53

    Οι Εθνοφύλακες αποτελούν αναπόσπαστο και ζωτικό τμήμα των Ενόπλων Δυνάμεων. Αναπτύσεται εντονη δραστηριότητα στα τάγματα Εθνοφυλακής, προκειμένου να εμπεδωθεί στούς τοπικούς πλυθησμούς η ανάγκη της μεγαλύτερης συμμετοχής των Εθνοφυλάκων, ταυτόχρονα να παρακινηθούν πολίτες να καταταγούν εθελοντικα. Λόγω της οικονομικής δυσπραγίας των περισσοτέρων Εθνοφυλάκων και όχι μόνο, θα ήταν καλό κίνητρο να επιτραπεί στα μέλη που ειναι ενεργα και συμμετέχουν στις εκπαιδεύσεις να μπορούν να επισκέπτονται τις Λέσχες, και να απολαμβάνουν τις υπηρεσίς που προσφέρονται. Πέρα απο το προφανές του κινήτρου υπάρχουν και άλλα συμαντικα οφέλη. 1. η ανάπτυξη και ενδυνάμωση στις τοπικές κοινωνίες των σχέσεων μεταξύ Στρατιωτικών και Εθνοφυλάκων. 2 Η δημιουργία συνθηκών ουσιαστικότερης αντίληψης της συνεργασίας που τυχόν χρειαστεί, αν και εφ όσον οι Εθνοφύλακες κληθούν να εκτελέσουν την αποστολή τους.