• Σχόλιο του χρήστη 'Αλεξανδρα' | 11 Ιουνίου 2015, 07:59

    Για λόγους ίσης μεταχείρισης και ασφάλειας δικαίου, δε μπορεί να εξομοιώνονται απόφοιτοι διετούς σχολών με τετραετούς. Η εν λόγω διάταξη, θα πρέπει να μην έχει αναδρομική ισχύ, για τους παλιούς αποφοίτους, οι οποίοι φοίτησαν στα δύο έτη. Έτσι, θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής: «Οι Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών ανήκουν στην ανώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η φοίτηση σε αυτές είναι τετραετής. Όσοι θα αποφοιτήσουν από αυτές, θα θεωρούνται απόφοιτοι Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών, εφόσον εισήχθησαν με το νέο νομοθετικό πλαίσιο της τετραετούς φοίτησης. Οι παλιοί απόφοιτοι θα πρέπει να πραγματοποιήσουν ένα ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης, για να θεωρούνται ως απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» Εαν η παρούσα νομοθετική διάταξη παραμείνει ως έχει, θα πρέπει να εφαρμοστεί αναλογικά και σε όλες τις διετής δημόσιες σχόλες, όπως για παράδειγμα για τους απόφοιτους της ΣΤΕ (Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων), οι οποίοι εισήχθησαν σ’ αυτές κατόπιν εξετάσεων και είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου.