• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Ν' | 11 Ιουνίου 2015, 08:54

    Να είναι υποχρεωτική η μετάθεση του στελέχους στον τόπο που εδρεύει το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα για την λήψη του μεταπτυχιακού διπλώματος (δέσμια αρμοδιότητα) κατόπιν έγγραφης αναφοράς του. Να λαμβάνεται υπόψη και να προηγείται το στέλεχος που αναλαμβάνει τυο κόστος του μεταπτυχιακού για την μετάθεσή του στο Εξωτερικό καθώς και η παραίτησή του από οποιαδήποτε αποζημίωση, δεδομένου ότι η αποζημίωση δεν πρέπει να οδηγεί στον "πλουτισμό" του στελέχους αλλά και στην εκπαίδευσή του προκειμένου να είναι περισσότερο επωφελής τόσο για την Υπηρεσία όσο και για την κοινωνία και την χώρα.