• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος' | 11 Ιουνίου 2015, 10:03

    Αναδρομική αναγνώριση στρατιωτικής θητείας ως συντάξιμου χρόνου. Υπηρέτησα στο στρατό τα έτη 1991 και 1992 ( συνολικά 21 μήνες ). Απέκτησα τα πρώτα μου ένσημα το 1993 και εξαιτίας αυτού του γεγονότος θεωρούμαι ότι είμαι ασφαλισμένος μετά το 1993. Σε αντίθεση με τις γυναίκες συναδέλφους που αποφοιτήσαμε μαζί από τη σχολή, εγώ ανήκω σε διαφορετική κατηγορία μισθολογική και συνταξιοδοτική , λόγω στρατιωτικής θητείας. Θεωρώ ότι είναι ΔΙΚΑΙΟ να αναγνωριστεί η στρατιωτική θητεία μας,τόσο μισθολογικά όσο και συνταξιοδοτικά,και να θεωρούμαστε πλέον ασφαλισμένοι πριν το 1993. Παρακαλώ τους Υπουργούς Εθνικής Αμύνης και Οικονομικών και Εργασίας να λάβουν μέριμνα για να αποκαστασταθεί αυτή η ΤΕΡΑΣΤΙΑ αδικία. Υπηρετήσαμε την πατρίδα σχεδόν για 2 χρόνια και αντί να επιβραβευθούμε,ουσιαστικά ΤΙΜΩΡΗΘΗΚΑΜΕ μισθολογικά και συνταξιοδοτικά/