• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος' | 11 Ιουνίου 2015, 12:01

    Υπάρχουν, πτυχιούχοι ΑΕΙ μόνιμα στελέχη, προερχόμενοι απο ΕΠΥ ή και ΕΠΟΠ. Εφόσον πληρούν κάποια κριτήρια, π.χ. παραμονή στις ειδικότητές τους για 10 - 15 χρόνια ή κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου, ή και άλλων ουσιαστικών προσόντων, δεν κατανοώ, γιατί δεν υπάρχει κάποια μέριμνα γι'αυτούς. Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, να μην αποδίδονται καν, ούτε οι απλές ηθικές αμοιβές σε αυτή την κατηγορία Μονίμων (π.χ έπαινος, εύφημος μνεία κλπ). Ένα θα πώ, ντροπή! Η εξαίρεση απο οποιαδήποτε διάκριση, με αυτό τον προκλητικά αισχρό τρόπο, της συγκεκριμένης κατηγορίας στελεχών, είναι κατάφωρα άδικη.