• Σχόλιο του χρήστη 'γιαννης' | 11 Ιουνίου 2015, 15:36

    Το άρθρο 7 του ΦΕΚ 1399/30-4-2012 (Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/16519/0022/24−2−2012 (ΦΕΚ 465/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27.10.2011) αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 7 Προστίθεται νέα περίπτωση (δ) στην παράγραφο 4 ως εξής: «δ) Οι ψήστες και οι λατζέρηδες που απασχολούνται στις Παραγωγικές Σχολές, Κέντρα Εκπαίδευσης, Στρατιωτικές Μονάδες, Λέσχες, Θέρετρα και οι εργάτες και αποθηκάριοι των αποθηκευτικών χώρων των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και οι Φροντιστές του Στρατού Ξηράς που απασχολούνται με την φόρτωση − εκφόρτωση, στοίβαγμα και ταξινόμηση υλικών χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων. Οι εργάτες πλυντηρίων που απασχολούνται με την πλύση και το σιδέρωμα φορμών εργασίας προσωπικού σε ηλεκτροκίνητα πλυντήρια άνω των 20 κιλών (υπό την προϋπόθεση να απασχολούνται στο πλύσιμο κατά τουλάχιστον το 1/3 της απασχόλησής τους) στις Στρατιωτικές Σχολές, Κέντρα Εκπαίδευσης και υπηρεσίες ενόπλων Δυνάμεων».