• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος' | 11 Ιουνίου 2015, 18:13

    Κύριε διαχειριστά, προσωπικά, βρίσκω εξαιρετικά θετική εξέλιξη την παροχή-θέσπιση διευκολύνσεων για σπουδές (προτυχιακές-μεταπτυχιακές)και την επέκταση αυτών σε όλο το μόνιμο προσωπικό Αξιωματικούς-Υπαξιωματικούς οποιαδήποτε προέλευσης. Όμως κατά τη γνώμη μου αυτό είναι το μισό βήμα προς μια σωστή και σύγχρονη κατεύθυνση που απαιτεί μορφωμένα στελέχη. Το άλλο μισό βήμα, είναι η πρακτική αξιοποίηση των μορφωμένων στελεχών. Και αυτό συνδέεται άρρηκτα με τις μετατάξεις ή τις αρχαιότητες, διότι όπως όλοι γνωρίζουμε, στις ένοπλες δυνάμεις οι θέσεις και τα δικαιώματα ορίζονται από τους βαθμούς. Δεν αρκεί μόνο να θεσπιστούν διευκολύνσεις. Πρέπει οι μορφωμένοι πλέον στρατιωτικοί να φέρουν και τους ανάλογους βαθμούς που να τους επιτρέπουν να αναλάβουν και θέσεις ευθύνης ανάλογες των σπουδών τους.