• Σχόλιο του χρήστη 'Αλεξάνδρα' | 11 Ιουνίου 2015, 20:18

    Για λόγους ίσης μεταχείρισης και ασφάλειας δικαίου, δεν μπορεί να εξομοιώνονται απόφοιτοι διετούς σχολής με εκείνους που φοιτούν τέσσερα έτη. Η εν λόγω διάταξη θα πρέπει να μην έχει αναδρομική ισχύ, για τους παλιούς αποφοίτους, οι οποίοι φοίτησαν μόνο δύο έτη. Έτσι θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής¨: «Οι Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών ανήκουν στην ανώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η φοίτηση σε αυτές είναι τετραετής. Όσοι θα αποφοιτήσουν από αυτές θα θεωρούνται απόφοιτοι Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών, εφόσον εισήχθησαν με το νέο νομοθετικό πλαίσιο της τετραετούς φοίτησης. Οι παλιοί απόφοιτοι (οι οποίοι εισήχθησαν σ΄ αυτές κατόπιν εξετάσεων και είναι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου) θα πρέπει να παρακολουθήσουν ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης, για να θεωρούνται ως απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εαν η παρούσα νομοθετική διάταξη παραμείνει ως έχει, θα πρέπει να εφαρμοστεί αναλογικά σε όλες τις διετής δημόσιες σχολές, όπως για παράδειγμα στους αποφοίτους της ΣΤΕ (Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων), οι οποίοι εισήχθησαν σ΄ αυτές κατόπιν εξετάσεων και είναι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου.