• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος' | 11 Ιουνίου 2015, 21:43

    Συμφωνώ με το παρακάτω σχόλιο (Το άρθρο 30 του παρόντος νομοθετήματος, θα πρέπει να συμπληρωθεί με μια παράγραφο, στην οποία να αναφέρεται ότι ημερομηνία ισχύος του άρθρου 27 που αφορά την αλλαγή της κλίμακας της βαθμολογίας εκπαίδευσης Σχολών και σχολείων ορίζεται αναδρομικά η ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.3883/2010 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.)