• Σχόλιο του χρήστη 'Ιωάννης Αναγνωστίδης' | 12 Ιουνίου 2015, 00:21

    Όσο αφορά την απόκτηση Προπτυχιακού ή Μεταπτυχιακού τίτλου πιστεύω ότι θα πρέπει: α. Να καθοριστούν ποια θεωρούνται συναφεί με την υπηρεσία και ποιά όχι. β. Να βαθμολογούνται δυναμικά όλα τα πτυχία και τα μεταπτυχιακά και όχι ο μεγαλύτερος τίτλος που κατέχει κάποιο στέλεχος (οι ξένες γλώσσες βαθμολογούνται όλες ανάλογα με το επίπεδο). γ. Οι βαθολογίες να είναι ανάλογες με αυτές που καθορίζονται στο ΑΣΕΠ. δ. Να βαθμολογείται ο βασικός τίτλος σπουδών του κάθε στελέχους που είναι τα αντίστοιχα ΑΣΕΙ (ΣΣΕ-ΣΜΥ) αποφοίτησης, καθώς οι κρίσεις και η προαγωγές του γίνονται με βάση το βαθμό και κατ' επέκταση της σειράς αποφοίτησής του. Τέλος κάθε στέλεχος θα πρέπει να καταρτίζει το αντίστοιχο βιογραφικό του (Προπτυχιακούς - Μεταπτυχιακούς τίτλους, ξένες γλώσσες, σχολεία, σεμινάρια κα)