• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Κ.' | 12 Ιουνίου 2015, 01:18

    Με βάση ποια κριτήρια θα καθορίζεται το σχετικό του αντικειμένου σπουδών και της κατεχομένης ειδικότητας; Δεν θα έπρεπε να καθορίζεται στο άρθρο με βαση συγκεκριμένα κριτήρια, που θα λάμβαναν υπόψη την εξέλιξη του στρατιωτικού επαγγέλματος; Αντικείμενα των ανθρωπιστικων ή και κοινωνικών σπουδών έχουν άμεση σχέση με την διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, για αυτό τον λόγο στους διαγωνισμούς δημοσίου εντάσσονται στην κατηγορία Διοικητικού, στις Ε.Δ γιατι θεωρούνται άσχετα με το επάγγελμα; Η εξελιξη των στελεχών και μέσω αυτών, της υπηρεσίας, ειναι πολυ σημαντικό θέμα για να αφήνεται στην <> ευχέρεια του εκάστοτε προϊσταμένου.Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα χρόνια του στελέχους στην ειδικότητα του.