• Σχόλιο του χρήστη 'Κιριμκίρογλου Γεώργιος' | 12 Ιουνίου 2015, 11:31

    ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση αδικίας για τέκνα στελεχών και γονείς αυτών, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως «διακεκριμένοι αθλητές» και δεν δικαιούνται να κάνουν χρήση της διάκρισης τους για την εισαγωγή τους σε στρατιωτικές/ αστυνομικές/ πυροσβεστικές σχολές. ------------------------------------------------------------------- Καλημέρα Θα αναφερθώ στο θέμα που αφορά την ΜΗ αναγνώριση των "Διακεκεριμένων Αθλητών" αναφορικά με την προσαύξηση των μορίων τους από τις πανελλαδικές εξετάσεις προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν για την εισαγωγή τους σε στρατιωτικές σχολές. Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν 2725/1999(ΦΕΚ 121-Περί Διακεκριμένων Αθλητών_Άρθρο 34_Παρα 10), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τον Ν4115_2013_ΦΕΚ Α΄ 30 ΙΑΝ 2013 (Περί Διακεκριμένων Αθλητών_Άρθρο 38) οι διακεκριμένοι αθλητές οι οποίοι πέτυχαν νίκες και διακρίσεις όπως αυτές ορίζονται στον ανωτέρω νόμο, δικαιούνται προσαύξηση των μορίων που έχουν συγκεντρώσει κατά τις πανελλήνιες εξετάσεις του λυκείου και δύνανται να εισάγονται ως υπεράριθμοι σε ποσοστό 3% σε οποιοδήποτε ΑΕΙ /ΤΕΙ, εφόσον μετά την προσαύξηση του συνόλου των μορίων των, συγκεντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με το 90% των μορίων που συγκέντρωσε ο τελευταίος εισαχθείς στην συγκεκριμένη σχολή. Παράδειγμα: 'Εστω ότι η Φιλολογία Θεσσαλονίκης θα δεχθεί 200 νέους σπουδαστές και ο τελευταίος πέρασε με βάση τα 16.000 μόρια. Έστω επίσης και μαθητής ο οποίος έγραψε 13.333 μόρια και δικαιούμενος προσαύξησης 8% ως διακεκριμένος αθλητής, συγκεντρώνει τελικά 14.400 μόρια (13.333χ1,08=14.400). Επειδή τα 14.400 μόρια είναι τουλάχιστον το 90% της βάσης της συγκεκριμένης σχολής (16.000χ0,9=14.400), αυτό δίνει το δικαίωμα για εισαγωγή ως υπεράριθμος "διακεκριμένος αθλητής". Το παραπάνω προνόμιο-ευεργέτημα των διακεκριμένων αθλητών, οι οποίοι επιθυμούν τις στρατιωτικές σχολές, δεν το κάνει αποδεκτό ούτε το υπουργείο παιδείας αλλά ούτε και το υπουργείο άμυνας. Στην ετήσια εγκύκλιο που εκδίδει το υπουργείο παιδείας και ρυθμίσει τα λεπτομερή δικαιολογητικά για την εισαγωγή διακεκριμένων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, υπάρχει ρητή εξαίρεση για τις στρατιωτικές σχολές. Η αρμόδια τμηματάρχης του υπουργείου παιδείας με την οποία επικοινώνησα, μου είπε ότι ο νόμος περί διακεκριμένων αθλητών αναφέρεται σε ΑΕΙ/ΤΕΙ και συνεπώς δεν ισχύει για στρατιωτικές σχολές διότι αυτές σύμφωνα με τον Ν 3648/2008 αναφέρονται ως ΑΣΕΙ/ΑΣΣΥ. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι τυπικό θέμα λεκτικής διατύπωσης/σύντμησης και όχι θέμα ουσίας. Μου είπε επίσης ότι η προσαύξηση των μορίων των διακεκριμένων αθλητών δεν γίνεται δεκτή για τις στρατιωτικές σχολές, διότι στο άρθρο 11 του Ν 3648/2008, όπου αναφέρονται οι ειδικές κατηγορίες για τα ΑΣΕΙ/ΑΣΣΥ (τέκνα πολυτέκνων, τριτέκνων, κλπ), δεν γίνεται μνεία για τους διακεκριμένους αθλητές. Όμως ο «διακεκριμένος αθλητής» ΔΕΝ πρέπει να εμπίπτει στην λογική των κοινωνικών κριτηρίων (τέκνα πολυτέκνων, τριτέκνων, κλπ), αλλά πρέπει να εκλαμβάνεται ως κάτι ευρύτερο που αφορά όλους όσους επέτυχαν τις νίκες που ορίζει ο νόμος. Είναι παράδοξο οι στρατιωτικές σχολές να μη δέχονται την προσαύξηση των μορίων των διακεκριμένων αθλητών, δεδομένου ότι οι σχολές αυτές από την φύση τους και την αποστολή τους θα ήθελαν άτομα με άριστη φυσική κατάσταση, πνεύμα πειθαρχίας, αγωνιστικό και ομαδικό πνεύμα, χαρακτηριστικά που κατά μείζονα λόγο συναντώνται σε άτομα τα οποία έχουν διακριθεί στον πρωταθλητισμό. Κατά την άποψη μου, αποτελεί δυσμενή διάκριση σε βάρος των διακεκριμένων αθλητών (και κατ επέκταση και των γονέων αυτών), η μη προσμέτρηση των προςαυξανομένων μορίων τους στα ΑΣΕΙ. Και αυτό διότι ενώ η πολιτεία θέλει να ανταποδώσει και να επαινέσει τους αθλητές για την προσπάθεια που κατέβαλαν στον αθλητισμό (εξαιτίας της οποίας περιορίστηκε ο χρόνος μελέτης και προετοιμασίας για τις πανελλήνιες εξετάσεις της Γ΄ λυκείου), αναιτιολόγητα, χωρίς καμία νομική στήριξη και με τρόπο αυθαίρετο, τους εξαιρεί από τις στρατιωτικές σχολές οι οποίες επίσης ανήκουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι ισότιμες και ομότιμες με τις υπόλοιπες πολιτικές σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και συμπεριλαμβάνονται στο ίδιο μηχανογραφικό έντυπό δηλώσεων. Ο διακεκριμένοι αθλητές ΔΕΝ αποτελούν ειδική κατηγορία με την έννοια των κοινωνικών κριτηρίων που χαρακτηρίζονται οι ειδικές κατηγορίες του άρθρου 11 του Ν 3648/2008 και συνεπώς η μη αναγραφή τους στον παραπάνω νόμο δεν θα πρέπει να συνεπάγεται την απόρριψη των προσαυξημένων μορίων τους για ΑΣΕΙ/ΑΣΣΥ. Κατόπιν των παραπάνω και επειδή υπάρχουν στελέχη τα τέκνα των οποίων είναι διακεκριμένοι αθλητές, αλλά και διότι είναι προς όφελος των ενόπλων δυνάμεων να έχουν στις τάξεις τους διακεκριμένους αθλητές (με την προϋπόθεση πάντοτε ότι μετά την προσαύξηση του συνόλου των μορίων των, συγκεντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με το 90% των μορίων που συγκέντρωσε ο τελευταίος εισαχθείς στην συγκεκριμένη σχολή), προτείνεται όπως γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την άρση της παραπάνω αδικίας και της άνισης μεταχείρισης. Κιριμκίρογλου Γεώργιος *769981