Άρθρο 24: Ειδικές Κατηγορίες Εισαγωγής στα Ανώτατα Στρατιωτικά

Η παράγραφος που προστίθεται στο άρθρο 21 του ν.δ. 562/1970 (ΦΕΚ 127 Α΄) με την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του ν. 1947/1991 «Φορολογικές Διατάξεις – Σεισμόπληκτοι» αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι μαθητές που είναι τέκνα θανόντων στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, κατανέμονται στον Κλάδο που υπηρετούσε ο θανών γονέας τους, εφ’ όσον το επιθυμούν, άλλως υπόκεινται στις παραπάνω διαδικασίες».

 • 12 Ιουνίου 2015, 12:52 | Κιριμκίρογλου Γεώργιος

  Σε συνέχεια του προηγούμενου σχόλιου μου, έχω την ελπίδα ότι οι αρμόδιοι φορείς και εισηγητές θα αντιμετωπίσουν την πρόταση υπό το πρίσμα της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ισονομίας και ίσης αντιμετώπισης μεταξύ διακεκριμένων αθλητών οι οποίοι δικαιούνται να κάνουν χρήση του ευεργετήματος της πολιτείας, ανεξάρτητα εάν στοχεύουν σε πολιτικές ή στρατιωτικές σχολές και ανεξάρτητα εάν και κατά πόσο έχουν στη συνέχεια άμεση έμμισθη επαγγελματική αποκατάσταση ή όχι.

  Δεν βλέπω τον λόγο που το υπουργείο παιδείας με δική του πρωτοβουλία (διότι αυτό είναι το υπουργείο που εκδίδει την ετήσια πρόσκληση από την οποία εξαιρεί τα ΑΣΕΙ) βάζει διαχωριστικά μεταξύ των πολιτικών και στρατιωτικών σχολών.

  Εξ όσων μπορώ να γνωρίζω, το υπουργείο αμύνης ποτέ δεν ρωτήθηκε εάν και κατά πόσο επιθυμεί την εξαίρεση ή όχι, από την παραπάνω εγκύκλιο.

  Βεβαίως όμως δεν είναι απλά θέμα επιθυμίας του υπουργείου αμύνης, αλλά συνταγματικής ισονομίας, ίσων δικαιωμάτων και ίσης αντιμετώπισης αναφορικά με το δικαίωμα των υποψήφιων οι οποίοι χαρακτηρίσθηκαν ως διακεκριμένοι αθλητές.

  Στον τελευταίο μάλιστα τροποποιητικό νόμο Ν 4115_2013_ΦΕΚ Α΄ 30 ΙΑΝ 2013 (Περί Διακεκριμένων Αθλητών_Άρθρο 38), το υπουργείο μας δεν ήταν καν στις υπογραφές ως συναρμόδιο.

  Και ποιος άραγε Δκτης ΑΣΕΙ/ΑΣΣΥ ή Κυβερνήτης πλοίου, θα ήταν αυτός ο οποίος ΔΕΝ ήθελε στις τάξεις του έναν πρωτοετή ή έναν Σημαιοφόρο ή Κελευστή, ο οποίος μετά από μακροχρόνια σκληρή προετοιμασία, στερήσεις, αγωνιστικό πνεύμα και πειθαρχία προς τον προπονητή του, κατόρθωσε να σηκώσει την σημαία και να φέρει νίκες και πρωτιές. Και όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τα μόρια που θα έχει συγκεντρώσει και θα είναι ίσα ή σχεδόν ίσα με αυτά της βάσης.

  Όπως γνωρίζεται έχουμε περιπτώσεις ειδικών κατηγοριών για τα ΑΣΕΙ/ΑΣΣΥ (ορφανά, τέκνα πολεμιστών κλπ), όπου ο υποψήφιος συγκεντρώνει πολύ-πολύ λιγότερα μόρια από την βάση της γενικής σειράς και όμως εισέρχεται στην σχολή επειδή τυγχάνει η ειδική κατηγορία του να είναι σπάνια και να μην υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι στην ίδια κατηγορία και στην ίδια σχολή.

  Δεν είναι μάλιστα λίγες οι περιπτώσεις όπου τέτοιας χαμηλής επίδοσης άτομα εισήλθαν σε σχολές και αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα να συνεχίσουν την παρακολούθηση με επιτυχία. Χρειάσθηκε αρκετό σπρώξιμο προκειμένου να αποφοιτήσουν μαζί με την υπόλοιπη τάξη τους.

  Είναι αντιφατικό λοιπόν, σε σχέση με τις παραπάνω περιπτώσεις, ο διακεκριμένος αθλητής ο οποίος είναι τουλάχιστον στο 90% των μορίων του τελευταίου εισαχθέντος της γενικής σειράς, να μένει εκτός.

  Και ας μη ξεχνάμε την περίπτωση όπου οι Ολυμπιονίκες χρίζονται άμεσα ως Αξκοι και λαμβάνουν μισθό, χωρίς καν να έχουν αποφοιτήσει από κάποιο ΑΣΕΙ και χωρίς να έχουν κάνει την προσπάθεια των πανελληνίων εξετάσεων της Γ΄λυκέιου.

 • 12 Ιουνίου 2015, 11:31 | Κιριμκίρογλου Γεώργιος

  ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση αδικίας για τέκνα στελεχών και γονείς αυτών, τα οποία
  έχουν χαρακτηρισθεί ως «διακεκριμένοι αθλητές» και δεν δικαιούνται να
  κάνουν χρήση της διάκρισης τους για την εισαγωγή τους σε στρατιωτικές/
  αστυνομικές/ πυροσβεστικές σχολές.
  ——————————————————————-

  Καλημέρα

  Θα αναφερθώ στο θέμα που αφορά την ΜΗ αναγνώριση των «Διακεκεριμένων Αθλητών» αναφορικά με την προσαύξηση των μορίων τους από τις πανελλαδικές εξετάσεις προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν για την εισαγωγή τους σε στρατιωτικές σχολές.

  Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν 2725/1999(ΦΕΚ 121-Περί Διακεκριμένων Αθλητών_Άρθρο 34_Παρα 10), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τον Ν4115_2013_ΦΕΚ Α΄ 30 ΙΑΝ 2013 (Περί Διακεκριμένων Αθλητών_Άρθρο 38) οι διακεκριμένοι αθλητές οι οποίοι πέτυχαν νίκες και διακρίσεις όπως αυτές ορίζονται στον ανωτέρω νόμο, δικαιούνται προσαύξηση των μορίων που έχουν συγκεντρώσει κατά τις πανελλήνιες εξετάσεις του λυκείου και δύνανται να εισάγονται ως υπεράριθμοι σε ποσοστό 3% σε οποιοδήποτε ΑΕΙ /ΤΕΙ, εφόσον μετά την προσαύξηση του συνόλου των μορίων των, συγκεντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με το 90% των μορίων που συγκέντρωσε ο τελευταίος εισαχθείς στην συγκεκριμένη σχολή.

  Παράδειγμα: ‘Εστω ότι η Φιλολογία Θεσσαλονίκης θα δεχθεί 200 νέους σπουδαστές και ο τελευταίος πέρασε με βάση τα 16.000 μόρια. Έστω επίσης και μαθητής ο οποίος έγραψε 13.333 μόρια και δικαιούμενος προσαύξησης 8% ως διακεκριμένος αθλητής, συγκεντρώνει τελικά 14.400 μόρια (13.333χ1,08=14.400).
  Επειδή τα 14.400 μόρια είναι τουλάχιστον το 90% της βάσης της συγκεκριμένης σχολής (16.000χ0,9=14.400), αυτό δίνει το δικαίωμα για εισαγωγή ως υπεράριθμος «διακεκριμένος αθλητής».

  Το παραπάνω προνόμιο-ευεργέτημα των διακεκριμένων αθλητών, οι οποίοι επιθυμούν τις στρατιωτικές σχολές, δεν το κάνει αποδεκτό ούτε το υπουργείο παιδείας αλλά ούτε και το υπουργείο άμυνας.

  Στην ετήσια εγκύκλιο που εκδίδει το υπουργείο παιδείας και ρυθμίσει τα λεπτομερή δικαιολογητικά για την εισαγωγή διακεκριμένων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, υπάρχει ρητή εξαίρεση για τις στρατιωτικές σχολές.

  Η αρμόδια τμηματάρχης του υπουργείου παιδείας με την οποία επικοινώνησα, μου είπε ότι ο νόμος περί διακεκριμένων αθλητών αναφέρεται σε ΑΕΙ/ΤΕΙ και συνεπώς δεν ισχύει για στρατιωτικές σχολές διότι αυτές σύμφωνα με τον Ν 3648/2008 αναφέρονται ως ΑΣΕΙ/ΑΣΣΥ. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι τυπικό θέμα λεκτικής διατύπωσης/σύντμησης και όχι θέμα ουσίας.

  Μου είπε επίσης ότι η προσαύξηση των μορίων των διακεκριμένων αθλητών δεν
  γίνεται δεκτή για τις στρατιωτικές σχολές, διότι στο άρθρο 11 του Ν 3648/2008, όπου αναφέρονται οι ειδικές κατηγορίες για τα ΑΣΕΙ/ΑΣΣΥ (τέκνα πολυτέκνων, τριτέκνων, κλπ), δεν γίνεται μνεία για τους διακεκριμένους αθλητές.

  Όμως ο «διακεκριμένος αθλητής» ΔΕΝ πρέπει να εμπίπτει στην λογική των κοινωνικών κριτηρίων (τέκνα πολυτέκνων, τριτέκνων, κλπ), αλλά πρέπει να εκλαμβάνεται ως κάτι ευρύτερο που αφορά όλους όσους επέτυχαν τις νίκες που ορίζει ο νόμος.

  Είναι παράδοξο οι στρατιωτικές σχολές να μη δέχονται την προσαύξηση των μορίων των διακεκριμένων αθλητών, δεδομένου ότι οι σχολές αυτές από την φύση τους και την αποστολή τους θα ήθελαν άτομα με άριστη φυσική κατάσταση, πνεύμα πειθαρχίας, αγωνιστικό και ομαδικό πνεύμα, χαρακτηριστικά που κατά μείζονα λόγο συναντώνται σε άτομα τα οποία έχουν διακριθεί στον πρωταθλητισμό.

  Κατά την άποψη μου, αποτελεί δυσμενή διάκριση σε βάρος των διακεκριμένων αθλητών (και κατ επέκταση και των γονέων αυτών), η μη προσμέτρηση των προςαυξανομένων μορίων τους στα ΑΣΕΙ. Και αυτό διότι ενώ η πολιτεία θέλει να ανταποδώσει και να επαινέσει τους αθλητές για την προσπάθεια που κατέβαλαν στον αθλητισμό (εξαιτίας της οποίας περιορίστηκε ο χρόνος μελέτης και προετοιμασίας για τις πανελλήνιες εξετάσεις της Γ΄ λυκείου),
  αναιτιολόγητα, χωρίς καμία νομική στήριξη και με τρόπο αυθαίρετο, τους εξαιρεί από τις στρατιωτικές σχολές οι οποίες επίσης ανήκουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι ισότιμες και ομότιμες με τις υπόλοιπες πολιτικές σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και συμπεριλαμβάνονται στο ίδιο μηχανογραφικό έντυπό δηλώσεων.

  Ο διακεκριμένοι αθλητές ΔΕΝ αποτελούν ειδική κατηγορία με την έννοια των κοινωνικών κριτηρίων που χαρακτηρίζονται οι ειδικές κατηγορίες του
  άρθρου 11 του Ν 3648/2008 και συνεπώς η μη αναγραφή τους στον παραπάνω
  νόμο δεν θα πρέπει να συνεπάγεται την απόρριψη των προσαυξημένων μορίων
  τους για ΑΣΕΙ/ΑΣΣΥ.

  Κατόπιν των παραπάνω και επειδή υπάρχουν στελέχη τα τέκνα των
  οποίων είναι διακεκριμένοι αθλητές, αλλά και διότι είναι προς όφελος των ενόπλων δυνάμεων να έχουν στις τάξεις τους διακεκριμένους αθλητές (με την προϋπόθεση πάντοτε ότι μετά την προσαύξηση του συνόλου των μορίων των, συγκεντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με το 90% των μορίων που συγκέντρωσε ο τελευταίος εισαχθείς στην συγκεκριμένη σχολή), προτείνεται όπως γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την άρση της παραπάνω αδικίας και της άνισης μεταχείρισης.

  Κιριμκίρογλου Γεώργιος
  *769981

 • 11 Ιουνίου 2015, 21:47 | Βασίλης

  Όσον αφορά την εισαγωγή ειδικών κατηγοριών σε ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, όπως και σε ΑΕΙ – ΤΕΙ, αυτή είναι άδικη και αντισυνταγματική.
  Σαφώς και θα πρέπει οι ειδικές κατηγορίες να προστατευθούν και ¨επιδοτηθούν¨ από την πολιτεία, όπως για παράδειγμα να τους δοθεί προτεραιότητα σε θέσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τις οποίες δεν απαιτούνται εξετάσεις.
  Η εισαγωγή όμως με δύο μέτρα και δύο σταθμά σε σχολές, μέσω πανελλαδικών εξετάσεων, αλλοιώνει τα στανταρ εισαγωγής σε σχολές ανώτερης και ανώτατης βαθμίδας και αδικεί τους άλλους διαγωνιζόμενους.
  Ας μην ξεχνάμε ότι ότι με την ισχύουσα νομοθεσία, έιναι δυνατόν υποψήφιος με γονέα που απέκτησε αναπηρία σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής, να εισαχθεί στη ΣΣΑΣ-Ιατρική ακόμα και με 3000 μόρια, λόγω της ιδιατερότητας της συγκεκριμένης ειδικής κατηγορίας, κάτι στο οποίο ούτε ο ίδιος θα ανταπεξέλθει.

 • 11 Ιουνίου 2015, 16:32 | Νικόλαος Κοντογεωργόπουλος

  Κύριε υπουργέ, στο υποκατάθεση νομοσχέδιο του υπουργείου εθνικής άμυνας θα πρότεινα με διάταξη σας να συμπεριλάβετε τα τέκνα των μονίμων αξιωματικών και υπαξιωματικών που αποχώρησαν παρά την θέληση τους ως παθώντες εν υπηρεσια όχι όμως εξαιτίας αυτής. Να δώσετε το δικαίωμα σε ένα από αυτά ειδική μοριοδότηση εφόσον είναι μέλη πολύτεκνων οικογενειών να κατατάσσονται στις σχολές μονίμων υπαξιωματικών των τριών όπλων των ενόπλων δυνάμεων.

 • 11 Ιουνίου 2015, 12:50 | Στάθης

  Ο νόμος 3648/08 άρθρο 11 προβλέπει ένα σημαντικό μπόνους θέσεων για την καθ’ υπέρβαση εισαγωγή των τέκνων πολυτέκνων και τριτέκνων οικογενειών στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, το οποίο ανέρχεται στο 35% για τις Στρατιωτικές Σχολές και στο 14% για τις Αστυνομικές Σχολές.
  Η Ολομέλεια του ΣτΕ με τις υπ’ αριθμ. 986-988/2014 αποφάσεις της έχει κρίνει ότι η ειδική αυτή μεταχείριση για την καθ’ υπέρβαση εισαγωγή των τέκνων των πολυτέκνων και των τριτέκνων οικογενειών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας είναι αντισυνταγματική, καθώς παραβιάζει τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, σύμφωνα με τις οποίες επιβάλλεται η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με κριτήρια αμιγώς ακαδημαϊκά, δηλαδή, βάσει των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των υποψηφίων.
  Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών έκρινε ότι η σχετική διάταξη του νόμου 3648/2008 που θεσπίζει το ευεργέτημα υπέρ των τέκνων πολυτέκνων και τριτέκνων οικογενειών της καθ’ υπέρβασης εισαγωγής τους στις Στρατιωτικές Σχολές είναι αντισυνταγματική και δεν μπορεί να εφαρμοστεί.
  Το σκεπτικό των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών είναι ότι ο νόμος 3648/2008 εισάγει υπέρ των τέκνων πολυτέκνων και τριτέκνων ιδιαιτέρως ευνοϊκή μεταχείριση και περιορίζει τα τέκνα των λοιπών οικογενειών, που είναι και τα περισσότερα, σε πολύ μικρό, σε σχέση με τον αριθμό τους, ποσοστό θέσεων, παραβιάζοντας τις συνταγματικές αρχές της αξιοκρατίας και της ισότητας και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας εκάστου».
  Στην εισαγωγή πλέον στα ΑΕΙ δεν υπάρχει πρόβλεψη για παιδιά πολυτεκνων και τριτέκνων οικογενειών για το παραπάνω σκεπτικό. Επομένως ανάλογες ρυθμίσεις πρέπει να γίνουν και για την εισαγωγή στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ