• Σχόλιο του χρήστη 'Κιριμκίρογλου Γεώργιος' | 12 Ιουνίου 2015, 12:52

    Σε συνέχεια του προηγούμενου σχόλιου μου, έχω την ελπίδα ότι οι αρμόδιοι φορείς και εισηγητές θα αντιμετωπίσουν την πρόταση υπό το πρίσμα της ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ισονομίας και ίσης αντιμετώπισης μεταξύ διακεκριμένων αθλητών οι οποίοι δικαιούνται να κάνουν χρήση του ευεργετήματος της πολιτείας, ανεξάρτητα εάν στοχεύουν σε πολιτικές ή στρατιωτικές σχολές και ανεξάρτητα εάν και κατά πόσο έχουν στη συνέχεια άμεση έμμισθη επαγγελματική αποκατάσταση ή όχι. Δεν βλέπω τον λόγο που το υπουργείο παιδείας με δική του πρωτοβουλία (διότι αυτό είναι το υπουργείο που εκδίδει την ετήσια πρόσκληση από την οποία εξαιρεί τα ΑΣΕΙ) βάζει διαχωριστικά μεταξύ των πολιτικών και στρατιωτικών σχολών. Εξ όσων μπορώ να γνωρίζω, το υπουργείο αμύνης ποτέ δεν ρωτήθηκε εάν και κατά πόσο επιθυμεί την εξαίρεση ή όχι, από την παραπάνω εγκύκλιο. Βεβαίως όμως δεν είναι απλά θέμα επιθυμίας του υπουργείου αμύνης, αλλά συνταγματικής ισονομίας, ίσων δικαιωμάτων και ίσης αντιμετώπισης αναφορικά με το δικαίωμα των υποψήφιων οι οποίοι χαρακτηρίσθηκαν ως διακεκριμένοι αθλητές. Στον τελευταίο μάλιστα τροποποιητικό νόμο Ν 4115_2013_ΦΕΚ Α΄ 30 ΙΑΝ 2013 (Περί Διακεκριμένων Αθλητών_Άρθρο 38), το υπουργείο μας δεν ήταν καν στις υπογραφές ως συναρμόδιο. Και ποιος άραγε Δκτης ΑΣΕΙ/ΑΣΣΥ ή Κυβερνήτης πλοίου, θα ήταν αυτός ο οποίος ΔΕΝ ήθελε στις τάξεις του έναν πρωτοετή ή έναν Σημαιοφόρο ή Κελευστή, ο οποίος μετά από μακροχρόνια σκληρή προετοιμασία, στερήσεις, αγωνιστικό πνεύμα και πειθαρχία προς τον προπονητή του, κατόρθωσε να σηκώσει την σημαία και να φέρει νίκες και πρωτιές. Και όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τα μόρια που θα έχει συγκεντρώσει και θα είναι ίσα ή σχεδόν ίσα με αυτά της βάσης. Όπως γνωρίζεται έχουμε περιπτώσεις ειδικών κατηγοριών για τα ΑΣΕΙ/ΑΣΣΥ (ορφανά, τέκνα πολεμιστών κλπ), όπου ο υποψήφιος συγκεντρώνει πολύ-πολύ λιγότερα μόρια από την βάση της γενικής σειράς και όμως εισέρχεται στην σχολή επειδή τυγχάνει η ειδική κατηγορία του να είναι σπάνια και να μην υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι στην ίδια κατηγορία και στην ίδια σχολή. Δεν είναι μάλιστα λίγες οι περιπτώσεις όπου τέτοιας χαμηλής επίδοσης άτομα εισήλθαν σε σχολές και αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα να συνεχίσουν την παρακολούθηση με επιτυχία. Χρειάσθηκε αρκετό σπρώξιμο προκειμένου να αποφοιτήσουν μαζί με την υπόλοιπη τάξη τους. Είναι αντιφατικό λοιπόν, σε σχέση με τις παραπάνω περιπτώσεις, ο διακεκριμένος αθλητής ο οποίος είναι τουλάχιστον στο 90% των μορίων του τελευταίου εισαχθέντος της γενικής σειράς, να μένει εκτός. Και ας μη ξεχνάμε την περίπτωση όπου οι Ολυμπιονίκες χρίζονται άμεσα ως Αξκοι και λαμβάνουν μισθό, χωρίς καν να έχουν αποφοιτήσει από κάποιο ΑΣΕΙ και χωρίς να έχουν κάνει την προσπάθεια των πανελληνίων εξετάσεων της Γ΄λυκέιου.