• Σχόλιο του χρήστη 'Αλέξανδρος' | 12 Ιουνίου 2015, 12:01

    Στις ανωτέρω κατηγορίες μαζί με τους γονείς τέκνων με αναπηρία,βαριά νοητική υστέρηση ή δυσίατο νοσημα θα έπρεπε να συμπεριληφει και το στρατιωτικό προσωπικό το οποίο έχει την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία κατόπιν δικαστικής απόφασης οι οποίοι αντιμετωπίζουν το ίδιο ακριβώς πρόβλημα με τους γονείς.Εφόσον μας έχει ανατεθεί η επιμέλεια είναι αυτονόητο ότι το άτομο με την αναπηρία το οποίο χρήζει διαρκούς φροντίδας θεωρείται μέλος της οικογενείας μας.Είναι ένα οξύ κοινωνικό πρόβλημα για το οποίο θα έπρεπε να ισχύουν τα ίδια ευεργετικά μέτρα με τις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες δικαιούχων.Το συγκεκριμένο άρθρο δεν είναι το μόνο στο οποίο αναφέρονται οι εν λόγω κατηγορίες προσωπικού με οξέα κοινωνικά προβλήματα. Συγκεκριμένα ειναι: α) η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του Ν.3883/2010(Α’167), β) η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του Φ.400/32/82424/Σ.343 (Β’1139), γ) το εδάφιο β της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Φ.400/32/82424/Σ.343 (Β’1139) και τέλος δ) το εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Φ.400/32/82424/Σ.343 (Β’1139). Θα ήταν δίκαιο να συμπληρωθεί στα παραπάνω σημεία και η κατηγορία αυτή των στελεχών τα οποία με δικαστική απόφαση έχουν την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία.