• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος Ζαφειρόπουλος' | 5 Δεκεμβρίου 2018, 13:53
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Από τη στιγμή που σύμφωνα με τις προβλέψεις της §2.β η παρακολούθηση των συμβάσεων άνω των ορίων διενεργείται από τη ΓΔΑΕΕ, θα πρέπει και οι επιτροπές του άρθρου 17 να συγκροτούνται από αυτή, να υπάγονται και να αναφέρουν σε αυτή. Με τον τρόπο αυτό θα εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος από γραφειοκρατικές διαδικασίες σε περιπτώσεις απορρίψεων συμβατικών αντικειμένων, προστίμων κτλ. Σημειώνεται ότι οι επιτροπές ελέγχου και παραλαβών του άρθρου 17, δεν έχουν ως αρμοδιότητα μόνο τις παραλαβές των συμβατικών αντικειμένων, αλλά και την εν γένει εκτέλεση των συμβατικών όρων και των υποχρεώσεων, τόσο της Αναθέτουσας Αρχής όσο και των αναδόχων (δηλαδή την παρακολούθηση της σύμβασης).