• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος Ζαφειρόπουλος' | 5 Δεκεμβρίου 2018, 13:27

    Θεωρώ σημαντικό το σχέδιο σύμβασης να αποτελεί μέρος της κατακυρωτικής απόφασης, ώστε να αποφεύγονται ασυμφωνίες μεταξύ τους, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν μέχρι και σε άρνηση υπογραφής του σχεδίου σύμβασης από τον ανάδοχο (έχουν καταγραφεί τέτοια περιστατικά στο παρελθόν).