• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος Ζαφειρόπουλος' | 5 Δεκεμβρίου 2018, 13:52

    Στην §1 του άρθρου αυτού και όχι σε μία υποπαράγραφο του παραρτήματος ΙΧ, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι οι παραδόσεις-παραλαβές των υλικών σε συμβάσεις προμηθειών, θα διενεργούνται με βάση τους εκάστοτε ισχύοντες επίσημους κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (INCOTERMS). Ο όρος «ελεύθερο στις αποθήκες των ΕΔ» του παραρτήματος ΙΧ, περιλαμβάνεται στα INCOTERMS (DPP). §: Για να παραλάβει η ΕΕΠ το συμβατικό αντικείμενο με αποκλίσεις στις τεχνικές προδιαγραφές, θα πρέπει αυτό να προβλέπεται στη σύμβαση. Αλλιώς δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Στις περιπτώσεις αυτές ή σε περιπτώσεις απόρριψης, καλό είναι η ΕΕΠ να εισηγείται στον φορέα που την όρισε και ο φορέας να αποφασίζει (π.χ. εάν οι αποκλίσεις είναι σημαντικές ή όχι). Δεν καθορίζεται ρητά ότι η υπογραφή του πρακτικού αποδοχής από την ΕΕΠ σηματοδοτεί την αλλαγή κυριότητας του συμβατικού είδους.