• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Ζηκίδης' | 6 Δεκεμβρίου 2018, 21:50

    Με το έγγραφο του κ. ΥΕΘΑ με Αρ. Πρωτ. 246503 της 24-11-09, με θέμα "Βασικοί κανόνες δεοντολογίας κατά τις επαφές οπλικών συστημάτων και αμυντικού υλικού", τέθηκαν αυστηροί περιορισμοί στις επαφές των στελεχών των ΕΔ με εταιρείες, ενώ απαιτήθηκε η αυθημερόν ανάρτηση των διαφόρων συναντήσεων στο διαδίκτυο. Αν και στη συνέχεια ο ν. 3978/11 έθεσε ορισμένους κανόνες καταργώντας επί της ουσίας την προαναφερθείσα περιοριστική οδηγία του κ. ΥΕΘΑ, αυτή συνέχισε να εφαρμόζεται σε κάποιο βαθμό, με αποτέλεσμα να υπάρχει αρνητική προδιάθεση σε προτάσεις για παρουσιάσεις εταιρειών σε Μονάδες και Επιτελεία για διάφορα προϊόντα, καθώς αυτές συνήθως δεν ήταν αντισυμβαλλόμενες και δεν μετείχαν σε κάποια διαγωνιστική διαδικασία. Ως εκ τούτου, πολλές εταιρείες που επιθυμούσαν να προβάλλουν προϊόντα τους, αμυντικά ή όχι (αν και γνώριζαν ότι η πιθανότητα συναφούς προμήθειας ήταν πρακτικά μηδενική), ελάμβαναν αρνητικές απαντήσεις, στερώντας τα στελέχη από πολύτιμη γνώση σχετικά με σύγχρονα συστήματα που διατίθενται στην αγορά και συναφείς εξελίξεις. Κατόπιν τούτων, ορθώς προσετέθη στην παρ. 2 του Άρθρου 18 η έννοια της "έρευνας αγοράς", ενώ προτείνεται να διατηρηθεί η σχετική διατύπωση του ν. 3978/11: "...που διοργανώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την παρουσίαση νέων τεχνολογικών εξελίξεων σε συγκεκριμένους τομείς". Έτσι, η πρώτη πρόταση της υπόψη παραγράφου προτείνεται να διαμορφωθεί ως ακολούθως: "Ενημέρωση από οικονομικούς φορείς για στρατιωτικό εξοπλισμό επιτρέπεται να γίνεται και στο πλαίσιο διενέργειας τεχνικού διαλόγου ή έρευνας αγοράς, στο πλαίσιο ημερίδων ή ενημερωτικών συναντήσεων που διοργανώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την παρουσίαση νέων τεχνολογικών εξελίξεων σε συγκεκριμένους τομείς, καθώς και στο πλαίσιο εκθέσεων και συνεδρίων που διοργανώνονται σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την παρουσίαση των εξελίξεων σε τομείς αμυντικής βιομηχανίας και τεχνολογίας."