• Σχόλιο του χρήστη 'Αχιλλέας Καρασαββίδης' | 9 Μαρτίου 2019, 20:20

    Ενώ γενικά το άρθρο επιλύει μία παλαιά αδικία κατά συγκεκριμένης κατηγορίας στρατιωτικών, η φράση "... καταβάλλεται κατά την κρίση των Διοικουσών Επιτροπών των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας μόνο εφόσον υφίσταται σχετική οικονομική δυνατότητα του οικείου Ειδικού Λογαριασμού." θεωρώ ότι θα πρέπει να διαγραφεί διότι εισάγει διακρίσεις ανάλογα με το όπλο που υπηρέτησε κάθε συνάδελφος για τους κάτωθι λόγους: α. Η δαπάνη μερικών ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ συμπληρωματικών εφάπαξ εκείνης της περιόδου (ανά ταμείο) ισούται με τη δαπάνη μερικών ΔΕΚΑΔΩΝ κανονικών εφάπαξ, γιατί το ποσό ενός συμπληρωματικού εφάπαξ κυμαίνεται από 2 ~ 8% ενός κανονικού εφάπαξ ανάλογα με την περίπτωση. β. Η οικονομική δυνατότητα των ταμείων είναι δεδομένη, διότι αφορά δαπάνη ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ και είναι υποπολλαπλάσια των ετήσιων εξόδων κάθε ταμείου (ίση με τη δαπάνη κανονικών εφάπαξ ενός μηνός). γ. Εάν παρά ταύτα κάποιο ταμείο για τους δικούς του (απροσδιόριστους) λόγους αποφασίσει να μην αποδώσει τα συμπληρωματικά εφάπαξ, τότε θα οδηγηθούν σε δικαστική αντιπαράθεση εκατοντάδες στρατιωτικοί με τα ίδια τα ταμεία τους. δ. Τέλος το ζήτημα εκτός από οικονομικό είναι και ηθικό, καθώς οι νόμοι πρέπει να καθορίζουν τι είναι δίκαιο και να το εφαρμόζουν. Εάν είναι δίκαιο να δοθούν συμπληρωματικά εφάπαξ για τους βαθμούς που έχασαν οι στρατιωτικοί την περίοδο 2011~2012, τότε αυτά θα πρέπει να δοθούν χωρίς προϋποθέσεις. Εάν δεν είναι δίκαιο να δοθούν συμπληρωματικά εφάπαξ για εκείνη την περίοδο, τότε θα πρέπει να διαγραφεί το άρθρο στο σύνολό του και όχι να εφαρμόζεται η τακτική του Πόντιου Πιλάτου, "πετώντας το μπαλάκι" στα ταμεία για να αποφασίσουν αυτά εάν θα τα αποδώσουν ή όχι. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.