Άρθρο 16 – Αποκατάσταση εφάπαξ βοηθήματος Ειδικών Λογαριασμών

Στο τέλος της περπίπτ. β΄ της παρ. 38 της υποπαρ. Γ.1 της παρ. Γ του πρώτου άρθρου του ν.4093/2012 (Α΄222), προστίθεται περίπτ. γ΄ ως εξής:
«γ. Ειδικά για τους στρατιωτικούς όλων των Κλάδων, που η μετοχική τους σχέση με τον οικείο Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας έληξε κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουλίου 2011 έως και την 31η Ιουλίου 2012, οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 38 του ν.3986/2011 παύουν να ισχύουν κατά την ημερομηνία εξόδου τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις, αποκλειστικά για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος, χωρίς να παράγονται άλλα οικονομικά αποτελέσματα. Για τον σκοπό αυτόν εκδίδεται συμπληρωματικό Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας, στο οποίο υπολογίζονται και οι επιπλέον αναλογούσες εισφορές υπέρ του οικείου Ειδικού Λογαριασμού, για το διάστημα από την 1η Ιουλίου 2011 έως την έξοδο των στελεχών από την υπηρεσία. Οι εισφορές αυτές παρακρατούνται από το δικαιούμενο συμπληρωματικό εφάπαξ βοήθημα, το οποίο καταβάλλεται κατά την κρίση των Διοικουσών Επιτροπών των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας μόνο εφόσον υφίσταται σχετική οικονομική δυνατότητα του οικείου Ειδικού Λογαριασμού. Το εφάπαξ βοήθημα και το ύψος των εισφορών υπολογίζονται βάσει των διατάξεων που ίσχυαν κατά την ημερομηνία εξόδου των στελεχών από την υπηρεσία. Πράξεις απονομής συμπληρωματικών εφάπαξ βοηθημάτων που εκδόθηκαν μετά την 1η Αυγούστου 2012 και πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θεωρούνται νόμιμες.»

 • 14 Μαρτίου 2019, 18:45 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

  Καλησπέρα θα ήθελα να επισημάνω ότι για όσους υπηρέτησαν στο εξωτερικό ο ΕΛΟΑΣ επέβαλε κρατήσεις 15% στο επίδομα αλλοδαπής που για εμένα ανήλθαν στο ποσό των 7500 ευρώ για μια τριετία και το εν λόγω ποσό δεν θα υπολογιστεί στις κρατήσεις υπερ ΕΛΟΑΣ με την αποστρατεία μου.Το ποσό είναι περίπου το 50% του ΕΦΑΠΑΞ που θα λάβω απο το 2014 και έπειτα,και κακώς δεν υπολογίζεται και αυτό στις κρατήσεις υπερ ΕΛΟΑΣ. Είναι αδικία κάποιος να έχει πληρώσει περισσότερες εισφορές απο άλλον συνάδελφο και να λάβει μικρότερο ποσό ΕΦΑΠΑΞ βοηθήματος.

 • 12 Μαρτίου 2019, 16:07 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Ειναι αδιανοητο να θελετε να δωσετε συμπληρωματικα εφαπαξ σε διοιηκητικα αποκατασθεντες πριν την 1/8/2012 που δεν εχουν καταβαλει καμια εισφορα και να αρνειστε την καταβολη των δικαιουμενων συμπλ.εφαπαξ για τα στελεχη που αποστρατευτηκαν μεταξυ 1/8/12 και 31/12/2016 που εχουν ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ κανονικα επιπλεον τις αναλογουσες εισφορες!!Κυριοι νομοθετηστε δικαια και επιτελους μην ενεργειτε τοσο επιπολαια!!

 • Ενώ γενικά το άρθρο επιλύει μία παλαιά αδικία κατά συγκεκριμένης κατηγορίας στρατιωτικών, η φράση
  «… καταβάλλεται κατά την κρίση των Διοικουσών Επιτροπών των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας μόνο εφόσον υφίσταται σχετική οικονομική δυνατότητα του οικείου Ειδικού Λογαριασμού.»
  θεωρώ ότι θα πρέπει να διαγραφεί διότι εισάγει διακρίσεις ανάλογα με το όπλο που υπηρέτησε κάθε συνάδελφος για τους κάτωθι λόγους:

  α. Η δαπάνη μερικών ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ συμπληρωματικών εφάπαξ εκείνης της περιόδου (ανά ταμείο) ισούται με τη δαπάνη μερικών ΔΕΚΑΔΩΝ κανονικών εφάπαξ, γιατί το ποσό ενός συμπληρωματικού εφάπαξ κυμαίνεται από 2 ~ 8% ενός κανονικού εφάπαξ ανάλογα με την περίπτωση.

  β. Η οικονομική δυνατότητα των ταμείων είναι δεδομένη, διότι αφορά δαπάνη ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ και είναι υποπολλαπλάσια των ετήσιων εξόδων κάθε ταμείου (ίση με τη δαπάνη κανονικών εφάπαξ ενός μηνός).

  γ. Εάν παρά ταύτα κάποιο ταμείο για τους δικούς του (απροσδιόριστους) λόγους αποφασίσει να μην αποδώσει τα συμπληρωματικά εφάπαξ, τότε θα οδηγηθούν σε δικαστική αντιπαράθεση εκατοντάδες στρατιωτικοί με τα ίδια τα ταμεία τους.

  δ. Τέλος το ζήτημα εκτός από οικονομικό είναι και ηθικό, καθώς οι νόμοι πρέπει να καθορίζουν τι είναι δίκαιο και να το εφαρμόζουν.
  Εάν είναι δίκαιο να δοθούν συμπληρωματικά εφάπαξ για τους βαθμούς που έχασαν οι στρατιωτικοί την περίοδο 2011~2012, τότε αυτά θα πρέπει να δοθούν χωρίς προϋποθέσεις.
  Εάν δεν είναι δίκαιο να δοθούν συμπληρωματικά εφάπαξ για εκείνη την περίοδο, τότε θα πρέπει να διαγραφεί το άρθρο στο σύνολό του και όχι να εφαρμόζεται η τακτική του Πόντιου Πιλάτου, «πετώντας το μπαλάκι» στα ταμεία για να αποφασίσουν αυτά εάν θα τα αποδώσουν ή όχι.

  Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

 • 9 Μαρτίου 2019, 12:23 | Π.Σ.Α.Ε.Μ.Θ

  Να ρυθμιστει η χορήγηση του συμπλ.εφαπαξ βοηθήματος σε όσα στελέχη αποστρατεύθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 01 Αυγ.2012 έως 31 Δεκ.2016,μιας και στο το εφάπαξ χρηματικό ποσό που καταβλήθηκε στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του Ν.4575/18,υπάρχουν κρατησεις Π.Δ υπέρ ΕΛΟΑΣ-ΕΛΟΑΝ-ΕΛΟΑΑ!!Ειναι πρωτοφανής αδικία,η συγκεκριμμένη κατηγορία στρατιωτικών να μη λαμβανει το εφάπαξ που δικαιούται,σε αντιθεση με ολους τους υπολοιπους (αποστρατεια πριν απ ο1/8/2012 η μετα απο 31/12/2016 που το λαμβανουν πληρες!!

 • 8 Μαρτίου 2019, 17:56 | Π.Σ.Α.Ε.Μ.Θ

  Επιτέλους νομοθετήστε για την επίλυση των πραγματικών προβλημάτων που απασχολούν τους ΕΜΘ και όχι για να ικανοποιησετε μια μικρή μερίδα!!!Τα παρακατω θεματα χρηζουν αμεσης νομοθετικης ρυθμισης ως εξης:
  !.Απαιτείται η νομοθετική ρύθμιση όπως παρακάτω: « Αντίκαθίσταται η παρ. 2 άρθρου 15 του Ν. 2936/2001, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7παρ 1 του Ν. 3257/2004 ως εξής:«Ο χρόνος ασφάλισης τους στο Ι.Κ.Α. και στο Ι.Κ.Α. /Τ.Ε.Α.Μ. συνυπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης στα Ταμεία Αλληλοβοήθειας χωρίς την καταβολή καμίας πρόσθετης κράτησης, για το χρονικό διάστημα της πενταετίας που υπηρετούσαν ως εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας.» ώστε να επιλυθεί το θέμα με την καταβολή επιπρόσθετης εισφοράς 2% υπέρ των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας
  2. 2. Απαιτείται η νομοθετική ρύθμιση όπως παρακάτω: «Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3865/2010, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:«Αν τα ανωτέρω πρόσωπα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την οποία ήταν ασφαλισμένα στο ΙΚΑ, είχαν καταβάλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, τα καταβληθέντα ποσά για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΑΜ ή στο ΕΤΕΑΜ αποδίδονται στους ίδιους. Εάν τα ανωτέρω ποσά έχουν αποδοθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις που αντικαθίστανται, από το ΕΤΑΜ ή ΕΤΕΑΜ στα οικεία Μετοχικά Ταμεία, αποδίδονται στους ίδιους από τα Ταμεία αυτά.» η οποία επιλύει το θέμαμε τις διπλές εισφορές υπέρ των Μετοχικών Ταμείων για το χρόνο που οι Εθελοντές Μακράς Θητείας είχαν την ιδιότητα του ΟΠΥ-ΕΠΥ.

  Επιτέλους ας σταματήσει ο εμπαιγμος στους ΕΜΘ .Χαντρες σε ιθαγενεις μοιραζετε μεχρι τωρα!!

 • 8 Μαρτίου 2019, 17:12 | Π.Σ.Α.Ε.Μ.Θ

  Ειναι απαραδεκτο το οτι δεν δινεται το συμπληρωματικό εφάπαξ που δικαιούνται τα στελέχη τα οποία θεμελίωσαν δικαίωμα χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος από 01-08-2012 έως 31-12-2016!!Στο εφάπαξ χρηματικό ποσό που καταβλήθηκε στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του Ν.4575/18 υπάρχουν κρατήσεις Π.Δ υπέρ ΕΛΟΑΣ-ΕΛΟΑΑ-ΕΛΟΑΝ!!Για ποιό λόγο γινονται αυτές οι κρατήσεις απο τη στιγμή που δεν δίνεται το συμπληρωματικο δικαιουμενο εφάπαξ;Στο προηγουμενο 50% ποσο που ελαβαν οι δικαιουμενοι επι κυβερνησεως Σαμαρά ,καταβλήθη κανονικα το συμπληρωματικό εφάπαξ!!Για ποιο λόγο γινεται αυτή η διάκριση και τα τα στελέχη τα οποία θεμελίωσαν δικαίωμα χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος από 01-08-2012 έως 31-12-2016 ειναι τα μονα αδικημενα,που δεν λαμβανουν αυτο για το οποιο πληρωσαν κανονικα εισφορες;