• Σχόλιο του χρήστη 'Μπιζουργιάννης Ευάγγελος' | 20 Ιανουαρίου 2011, 20:46
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

    ΘΕΜΑ : Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές Το θέμα του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων εταιριών & οργανισμών είναι πολύ σημαντικό για να τύχει επιπόλαιου χειρισμού. Το θέμα που δεν αντιμετωπίζεται από το σχέδιο νόμου είναι πώς ο ανταγωνισμός τιμών δεν θα οδηγήσει σε πλημμελή ή καθόλου έλεγχο με αποτέλεσμα να εκτίθενται οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων σε παραπληροφόρηση από πλευράς των εταιριών και οργανισμών. Θεμελιώδες ερώτημα : Ένας έλεγχος μιας εταιρίας με κύκλο εργασιών 10.000.000 € που μπορεί να είχε τιμολόγιο π.χ. 10.000 € τώρα μπορεί να διεκπεραιωθεί με τιμολόγιο 2.000 € ?. Πιστεύει κανένας ότι θα διεξαχθεί πραγματικός έλεγχος όταν μάλιστα με τον Ν.3842/2010 ανατίθεται στον ελεγκτή και η παροχή φορολογικού πιστοποιητικού απευθείας στο υπουργείο οικονομικών ? Όμως το βασικότερο θέμα στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, το οποίο αποτελεί και προβληματισμό και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Πράσινη Βίβλο που εξέδωσε σχετικά, είναι η σύγκρουση συμφερόντων που υπάρχει ὀταν ο ελεγχὀμενος διορίζει τον ελεγκτή του και η εκ λόγων επιβίωσης θεμιτή επιθυμία του ελεγκτή να διατηρἠσει τον πελἀτη-ελεγχόμενο και για την επόμενη χρήση. Στο θέμα αυτὀ, θεμελιώδες για την ύπαρξη αξιόπιστων δημοσιευόμενων οικονομικών καταστάσεων πάνω στις οποίες βασίζονται χορηγήσεις δανείων, επενδύσεις μικρομετόχων στο χρηματιστήριο, επενδύσεις ασφαλιστικών ταμείων, πιστώσεις προμηθευτών, δεν δίνεται απάντηση ούτε και τώρα με αυτό το νομοσχέδιο. Χωρίς ουσιαστική παρέμβαση στο θέμα αυτό η "απελευθέρωση" του επαγγέλματος δεν προσφέρει τίποτα διότι στην πράξη τα τελευταία χρόνια δεν υπήρχε τήρηση του ελάχιστου ποσού ελέγχου (γινόμενο ωρών χ ωρομίσθιο)και διαμορφώνονταν περίπου ελεύθερα. Ο χώρος των ορκωτών ελεγκτών αναμένει από την κυβέρνηση να παρέμβει στο κρίσιμο θέμα που ανέφερα παραπάνω και δευτερευόντως τον ενδιαφέρουν το ελάχιστο ωρομίσθιο. Προσοχή λοιπόν γιατί μετά τα greek statisticks μπορεί να υπάρξουν και greek financial statements. Με τιμή Μπιζουργιάννης Ευάγγελος Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής