• Σχόλιο του χρήστη 'Ἀργυρῶ Κουκουλᾶ' | 24 Οκτωβρίου 2013, 19:17

    1,5% ἔκπτωσι ἐπί τοῦ συνολικοῦ φόρου γιά ὅποιον δέν ζητήσει τήν καταβολή σέ δόσεις!! Μεγάλη ἔκπτωσις πράγματι. Συγχαρητήρια στόν φωστῆρα πού τό σκέφτηκε!