• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΔΑΚΗΣ' | 30 Οκτωβρίου 2013, 14:16

    Πρέπει να εξαιρεθούν από την επιβολή του συγκεκριμένου φόρου τα εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, που είναι ρυμοτομούμενα ή απαλλοτριούμενα. Είναι γνωστό ιδίως τα τελευταία χρόνια, ότι για ακίνητα, που έχουν δεσμευθεί από το σχέδιο πόλης μπορεί ποτέ ή σε βάθος πολλών ετών να αποζημιωθούν οι κύριοι αυτών. Η επιβολή περαιτέρω φόρου στην περίπτωση αυτή θα υποχρεώσει τους κυρίους τέτοιων ακινήτων, τα οποία δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν, ώστε να έχουν εισόδημα, ούτε να τα πωλήσουν,να καταβάλουν δυσβάστακτο φόρο. Δυστυχώς ήδη στην κατηγορία αυτή ακινήτων έχει το κράτος επιβάλλει από το 2010 την άμεση καταβολή φόρου κληρονομίας, όταν είναι κληρονομιαία, υποχρεώνοντας τους κληρονόμους να επιβαρύνονται με τον αντίστοιχο φόρο για δεσμευμένα από το κράτος ακίνητα.