Άρθρο 01- Αντικείμενο του φόρου

1. Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται ετήσιος Ενιαίος Φόρος Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Α.) στα δικαιώματα, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος, σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα και τα οποία ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κάθε είδους νομικές οντότητες την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.

2. Ο ΕΝ.Φ.Α. επιβάλλεται στα εμπράγματα δικαιώματα της πλήρους κυριότητας, της ψιλής κυριότητας, της επικαρπίας, της οίκησης και της επιφάνειας επί του ακινήτου, καθώς και στο ενοχικό δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης, βοηθητικού χώρου και κολυμβητικής δεξαμενής, που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα του ακινήτου και αποτελούν παρακολούθημα των παραπάνω εμπραγμάτων δικαιωμάτων. Εξαιρετικά επιβάλλεται και στο δικαίωμα της νομής ή οιονεί νομής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ζ) της παρ.2 του άρθρου 2.

3. Τα δικαιώματα επί των οποίων επιβάλλεται ο ΕΝ.Φ.Α. είναι αυτά που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, ανεξάρτητα από μεταβολές που τυχόν επέρχονται κατά τη διάρκεια του έτους αυτού και ανεξάρτητα από τη μεταγραφή του τίτλου κτήσης.

4. Για τον καθορισμό του ΕΝ.Φ.Α. λαμβάνεται υπόψη η πραγματική κατάσταση του ακινήτου. Η πραγματική κατάσταση του ακινήτου προκύπτει από την οριστική εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο. Αν δεν υπάρχει οριστική εγγραφή, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ακινήτου, όπως προκύπτουν από τον τίτλο κτήσης. Αν δεν υπάρχει τίτλος κτήσης, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της πραγματικής κατάστασης του ακινήτου.

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 14:16 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΔΑΚΗΣ

  Πρέπει να εξαιρεθούν από την επιβολή του συγκεκριμένου φόρου τα εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, που είναι ρυμοτομούμενα ή απαλλοτριούμενα. Είναι γνωστό ιδίως τα τελευταία χρόνια, ότι για ακίνητα, που έχουν δεσμευθεί από το σχέδιο πόλης μπορεί ποτέ ή σε βάθος πολλών ετών να αποζημιωθούν οι κύριοι αυτών. Η επιβολή περαιτέρω φόρου στην περίπτωση αυτή θα υποχρεώσει τους κυρίους τέτοιων ακινήτων, τα οποία δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν, ώστε να έχουν εισόδημα, ούτε να τα πωλήσουν,να καταβάλουν δυσβάστακτο φόρο.
  Δυστυχώς ήδη στην κατηγορία αυτή ακινήτων έχει το κράτος επιβάλλει από το 2010 την άμεση καταβολή φόρου κληρονομίας, όταν είναι κληρονομιαία, υποχρεώνοντας τους κληρονόμους να επιβαρύνονται με τον αντίστοιχο φόρο για δεσμευμένα από το κράτος ακίνητα.

 • 30 Οκτωβρίου 2013, 14:05 | Panos

  Λογικό θα ήταν, να φορολογείται η υπεραξία σε σχέση με την περισινη χρονιά.
  Φετος που πέσαν οι αξίες άρα έχω υπο-αξία, η εφορία θα πρέπει να βάλει αρνητικό φόρο, κοινώς να μας πληρώσει.

  Επίσης λογικό θα ήταν να μπορώ να πουλήσω στην εφορία τα ακίνητα στην ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ τους αξία, εφόσον αυτή αναγνωρίζεται. αντε για εθνικους λόγους να της κάνω και μια έκπτωση 10%….

  Επίσης λογικό θα ήταν να μπορώ να μετοχοποιήσω τα ακίνητα βασει της αντικειμενικής τους αξίας και να δινω… μετοχές στην εφορία, εφόσον το μη-χρήμα λογικό είναι να δημιουργή μη-χρήμα.

  Ολα αυτά λογικά.

  Παράλογο είναι το νομοσχέδιο συνολικά (και όχι μόνο οι συντελεστές του)